Šiemet pradedamas įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (rengs „apskrito stalo“ diskusijas, „blitz“ apklausas, atviras/meistriškumo pamokas/seminarus, kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams, tarptautinius projektus/renginius).

Suplanuotuose mobilumuose dalyvaus 5 administracijos darbuotojai ir 8 įvairių bendrojo lavinimo dalykų mokytojai (matematikos, informacinių technologijų, biologijos, istorijos, anglų kalbos, gimtosios kalbos ir kt.), kurie lankysis kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (Suomijoje, Italijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje). Juose projekto dalyviai tobulins vadovavimo kompetencijas, gilins įvairias inovatyvias žinias, gerins anglų kalbą, tobulins vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, sistemins gautą medžiagą bei ją viešins, gerins šiuolaikinių IT išmanymą ir kt.

Esame numatę, kad prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidės visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvausiantys mokytojai).

Projekto pasėkoje tikimės patobulėjusios mobilumo dalyvių darbo kokybės, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Taip pat tikimės padidėjusios mokinių motyvacijos, įdomesnio popamokinio darbo, užmegsime naujus tarptautinius ryšius, organizuosime nacionalinius ir tarptautinius projektus, įgysime šiuolaikiškų žinių bei vykdysime sklaidą šalies pedagogams.

Manome, kad dėl šio projekto mūsų mokykla taps patrauklesnė gabiems muzikai vaikams, kolektyvas įgis didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaiga turės aukštesnės kvalifikacijos pedagogus, taikančius inovatyvius europietiškus mokymo metodus pirmiausia bendrojo ugdymo pamokose.

Loreta Valuckienė


#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Visose klasėse atviri ir langai, ir durys (Covid-19 prevencija), todėl ir mokiniai, ir mes klasėse sėdėjome su striukėmis, paltais. Šaltoka. Didelės klasių erdvės. Nepastebėjome pamokose nė vieno mokinio, kuris bandytų naudotis mobiliuoju telefonu. Kodėl? Kaip jums tai pavyksta? „Tokia mūsų tvarka“– atsakė anglų kalbos mokytoja. Ir ji visiems aiški. Teritorija ugdymo metu užrakinta. Po pamokų mokinius privalo pasiimti tėvai. Pamokos nepraleidžiamos. Pamoka trunka 55 minutes, pertraukos laikas – itin trumpas (tik perėjimui iš vienos klasės į kitą). Stebėjome dvi anglų kalbos, teatro, Flamenko individualias (gitara) ir ansamblio (gitaros  ir vokalo) pamokas.

Įsimintiniausiu dienos įspūdžiu tapo pažintis su Ispanijoje gimusiais lietuviais, keturiolikos metų dvynukais Greta ir Matu, ir jų mama ponia Audra (kuri sutiko būti vertėja, kalbant su mokyklos projektų vadove ir siekiant tiksliai aptarti būsimo projekto detales).

Pamokų metu garsinė atmosfera priminė mūsų Konservatoriją – būgnininkas pirštais beldė ritmą stalo paviršiuje, už sienos grojo trimitas 

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Pamokų stebėjimas prasidės rytoj, kovo 2 dieną. Šiandien mums skyrė laiką susipažinti. Cartagenos konservatorija – mokykla, kurioje mokiniai mokomi muzikinės programos, bendromis erdvėmis dalinasi kartu su vidurinio ugdymo mokykla, kuri vadinasi „Ies Ben Arabi“. Šiandien susipažinome su abiejų mokyklų direktoriais (Ponu Manueliu Diazu Segura ir ponia Marija Jose).  Mus maloniai pasitiko projektines veiklas kuruojantys asmenys: ponia Rosa Maria Gomez Diaz ir didelį parengiamąjį vizito darbą atlikęs Francisco Canovas Munor.

Jau išdalinome dalį dovanų. Labiausiai ispanai džiaugėsi mūsų tautinių spalvų šalikais (aišku, šalikai šiltuose kraštuose nėra pats reikalingiausias aksesuaras, bet dėl spalvų grožio žadėjo ryšėti). Buvo daug apsikabinimų atsisveikinant (pietietiškas etiketas ).

Trijų dienų pamokų stebėjimo grafikas:


Anglų Bacho (Bachillerato = Baccalaureate) dvikalbis, 1 lygis

Anglų Bacho menai, 1 lygis

Anglų kalba ESO (ESO = Privalomas vidurinis išsilavinimas), 3, 4 lygis

Miuziklas anglų kalba, Bacho 1 lygis

Flamenko gitara EPM (= Profesionalus muzikinis išsilavinimas), 2, 4, 5 lygis

Flamenko gitaros sustiprinimo pamoka EPM, 3,4 lygis,

Repeticija su akompanuojančiu flamenko gitaristu EPM (12.40-13.10), 1, 3 lygis

Cante flamenco EPM, 2, 3, 5 lygiai

Repeticija su flamenko dainininke EPM, 3-4 lygis

Teatro dirbtuvės

Operos dirbtuvės

Repeticija su flamenko dainininke EPM, 3, 4 lygis

Flamenko ansamblis EPM, 3 lygis.

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus


#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“.

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Flamenko menas – tai individuali raiška, kūrybiniai ieškojimai ir nuolatinė kaita. Flamenko – tai vidinė ugnis. Išaugęs iš unikalios Arabijos, Andalūzijos, žydų ir čigonų kultūros sąveikos. Anksčiau flamenko šokio žinovai neturėjo jokių akademinių žinių istorijos ar muzikologijos srityse. Pokyčiai atsirado tik 1980 metais, kai flamenko buvo įtrauktas į muzikos konservatorijų muzikos programas, tuomet ir muzikologai, ir istorikai pradėjo pradėjo tyrinėti šį meno žanrą.

Mes stebėjome ir individualias (gitaros), ir ansamblio (vokalistai ir gitaristai), ir ansamblio (šokėja, gitaristas, vokalistė) pamokas. Šios pamokos, turbūt, ir liks įsimintiniausia ir įdomiausia patirtimi, kurią išsivešime iš darbo stebėjimo vizito Cartagenoje. Kai mes stebime nuostabų reginį koncertų salėse – ritmingąjį flamenko - mums atrodo, kad tie ritmo pojūčiai, muzikalumas ir sinchrono tobulumas yra ispanų prigimtyje, žodžiu, gimdami gauna. Ne. Mes pamatėme, išgirdome ir įsitikinome - tai ilgo, prestižiško ir atkaklaus darbo rezultatas.

Kamera užfiksuoti tą „degančią“ emociją itin sunku (juolab, darbinėje klasės aplinkoje, ir kai visi atlikėjai su kaukėmis ir jų niekada nenusiima). Akys mato, ausys girdi, o kamera – „nepagauna“. Šokėjos fotografiją pagražino programa. Šokėjai Margai Sanchez labai patiko, paprašė persiųsti. Jau draugaujame socialiniuose tinkluose. Šia nuotrauka dalinamės ir su jumis.

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus\#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“.

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Paskutinė pamokų stebėjimo diena.

Anglų kalbos pamokos.

Užrašas kreida: “We are all gonna die one day... and that's okay"...Kažkuris iš trisdešimt dviejų, sėdinčių klasėje, prieš pamoką užrašė lentoje...Slogių nuotaikų čia, Ispanijos mieste Cartagenoje, lyg ir nejaučiam, bet televizija periodiškai transliuoja reportažus iš karo Ukrainoje zonų. Vienoje Cartagenos konservatorijos klasėje mokosi ir ukrainietis, ir rusas. Karas palietė visus. Mes, abi šalys – Ispanija ir Lietuva – esame susaistytos ES ir NATO ryšiais.

Paskutinė stebėta pamoka buvo operos dirbtuvės. Joje ir mokytojai, ir mokiniai (ir mes abi) dalyvavome trenaže. Užsiėmimus vedė italų lektorė (reziduojanti Ispanijoje) Fiorenza Ippolito ir klasikinio vokalo mokytoja Carmen Lorenzo. Pamatėme ir pirmąją sceną iš ruošiamos Claudio Monteverdi operos “Orfėjas”. Teatro ir muzikos jungtys, nuostabios patirtys.

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus


Sausio 31 d. konservatorijos salėje vyko atvira chemijos pamoka I klasei naudojant dramos elementus. Pamokos tema: „ Neorganinių junginių grupės ir jų tarpusavio ryšys“. Mokiniams prieš tai buvo išdėstyta medžiaga šia tema. Tai improvizuoto žaidimo forma, skirta suteikti mokiniams galimybę tyrinėti cheminių junginių ir jų tarpusavio ryšį naudojant savo kūną. Mokiniai buvo įvairūs cheminiai elementai, jonai ar molekulės. Kiekvienas turėjo sau susirasti porą, kad sudarytų junginius. Vėliau turėjo pavaizduoti chemines reakcijas iš gautų junginių. Po vizualizuotos užduoties, medžiaga apibendrinta ir reakcijos lygtys parašytos lentoje. Tai veiksminga priemonė, padedanti mokiniams lengviau suprasti mokslines koncepcijas ir geriau įsisavinti teoriją.


„Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ pagal Erasmus+ K1 programos projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

2019m. Lapkričio 9-17 dienomis mūsų mokyklos projektų administratorė Loreta Valuckienė ir mokytojas Haroldas Šlikas vyko į kursus „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ pagal Erasmus+ K1 programos projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“, vykusius Bolonijos mieste, Italijoje. Dalinasi Loreta Valuckienė: Kursai puikiai suorganizuoti. Juos vedė profesionalus lektorius – praktikas, dėstytojas, įmonės IFOM, kuri organizavo mokymus, vadovas, Francesco Tarantino. Kursams talkino lektoriaus studentės, kurios mums gelbėjo įvairiausiais klausimais, kultūrinėje programos dalyje ir buvo be galo paslaugios. Tarptautiniuose mokymuose dalyvavo įvairių dalykų mokytojai ir vadovai iš Latvijos, Estijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vokietijos, Kretos. Sutikome kolegių ir iš Lietuvos, Joniškio gimnazijos. Kursai, manau, patenkino kiekvieno mūsų lūkesčius. Jau pirmame užsiėmime lektorius išsiaiškino mūsų norus, o mes savo ruožtu galėjome susipažinti su bendra būsimų kursų programa bei kolegomis. Iškart po pirmos pažinties, prisimenu, gavome iššūkį: turėjome surašyti tris dalykus apie save – du teisingus ir vieną klaidingą. O tada juos perskaityti vienam kursų dalyviui. Tai akivaizdus darbas porose, tačiau gražiai sužaidybintas ir pritaikytas vietoje – iškart susipažinome su vienu kursų dalyviu, sužinojome asmeninių dalykų. Kasdien lektorius pristatydavo po 4-5 kompiuterinių technologijų įrankius (tools), kurie naudojami pamokose, vedant seminarus, klasės darbo organizavimui, net mokyklos informacijos tvarkymui, puslapio kūrimui. Po kiekvieno teorinio pristatymo sekė demonstravimas ir praktinės užduotys, kurias pristatėme grupei, siuntėme lektoriui. Susipažinome ir išbandėme Magisto, Socrative, Weebly, Kahoot, Mentimeter, EdPuzzle, Quizlet, Moodle, EdModo, TedEd, Actionbound. Smagu buvo kurti klausimynus (quizes) ir čia pat juos išbandyti varžantis pavieniui ir grupėse – tarsi perėmėme vaikų rolę. Man aktualiausia buvo nuotolinio mokymosi įrankiai ir platformos. Deja, kasdieniam darbui Moodle platforma, nors ir patogi, bet prieiga prie jos yra mokama, arba, įsidiegus serverį, reikalauja serverio priežiūros specialisto. Tačiau gavau daug naudingų žinių, susipažinau su šiuolaikinėmis patraukliomis programomis, tinkančiomis nuotolinių darbų užduočių rengimui, internetinių puslapių kūrimui, video tvarkymui, kurias, manau puikiai panaudosiu darbe, pirmiausia, pristatymuose, kurie numatyti pagal šį projektą. Norėtųsi taip pat paminėti kasdienius rytinius darbus, kai grupėse trumpai apibendrindavome, tuo pačiu prisimindavome vakarykštės dienos temas, informacinių technologijų įrankius. Buvo smagu ne tik sisteminti per naktį susigulėjusias žinias, bet ir bendrauti anglų kalba, su kitų šalių kolegomis pristatyti, o tuo pačiu pasitikrinti savo įgūdžius. Po kasdienių 6 valandų darbo turėjome pakankamai laiko kultūrinei programai. Neišdildomą įspūdį paliko Bolonijos centras su Šv. Petronijaus bazilika, kuri statyta siekiant didžiausios Italijos bažnyčios vardo ir kuri iki šiol nėra užbaigta. Joje galima įvertinti garsių dailininkų paveikslus, Jėzaus skulptūrą, sukurtą pagal ant drobės, į kurią manomai buvo įvyniotas Jėzus, likusius antspaudus. Bazilikoje demonstruojami mokslo laimėjimai, astronomija. Sužavėjo Piazza Magiore aikštė, kur nuolat savo pasirodymus demonstravo įvairių sričių muzikantai; du bokštai su savo paslaptimi; portikai, jungiantys didžiąją dalį miesto (sakoma, kad lyjant lietui galima apeiti visą Boloniją nesušlapus, nes portikų pastogės sudaro apie 40 km) ir net 4 kilometrų San Luca portikas, iš miesto vedantis aukštyn į kalvą, kurios viršuje pastatyta bažnyčia garsėja dėl Šv. Mergelės Marijos paveikslo (pasak legendos, jį nutapė pats evangelistas Šv. Lukas). Iš tikrųjų apžiūrėjome daugybę bažnyčių, kurios visos savaip turtingos. Turėjome pusdienio išvyką į Florenciją – dar vieną miestą-muziejų. Jame nuostabi gidė įspūdingai pristatė miesto kūrimosi istoriją, Santa Maria del Fiore katedrą (Duomo), Leonardo da Vinčio namus ir Dantę. Be abejo, ragavome tradicinių itališkų patiekalų: pastos (makaronų) su neįtikėtino švelnumo pomidorų padažu ir Parmegiano sūriu, įvairiausių rūšių picų, karšto šokolado, nuostabaus kapučino...

  Įspūdžiai iš kursų Bolonijoje (549 KB)Mokymai pedagogams „IT įrankiai“

Konservatorijos mokytojai mokinių atostogų metu veltui laiko neleido – vasario 17-19 dienomis jie dalyvavo mokymuose „IT įrankiai“, kurie organizuoti pagal konservatorijoje vykdomą Erasmus+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje”. Pagal šį projektą 2019 m. lapkričio mėnesį projektų administratorė Loreta Valuckienė ir kompiuterinių technologijų mokytojas Haroldas Šlikas dalyvavo tarptautiniuose kursuose Bolonijoje, Italijoje, kuriuose susipažino su įvairiais IT įrankiais, taikomais mokyklose. Parsivežta patirtimi konservatorijos darbuotojai pasidalino visuotiniame susirinkime ir, vadovaudamiesi kolektyvo pageidavimais bei projekto sąlygomis, parengė mokymus „IT įrankiai”, kurių dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus.

Šių mokymų dalyviai išmoko praktiškai naudoti tinklalapių kūrimo įrankį „Weebly”, pamokų kūrimo įrankį „TedEd” bei sužaidybinto klausimyno kūrimo įrankį „Kahoot”. Mokytojai taip pat atrado įdomios ir patrauklios dalykinės medžiagos, tinkančios pamokoms bei užklasinei veiklai. Todėl dalyvavę mokymuose pedagogai gautas žinias ir inovatyvius įrankius taikys pamokose bei nepamokinėse veiklose – tai paįvairins mokymosi procesą, padės parengti įdomesnes veiklas, motyvuos mokinius ir pan. Sėkmės jiems!

Dalyvių vertinimai ir pageidavimai rodo, kad panašūs mokymai yra aktualūs bei reikalingi, todėl planuojama pristatyti ir kitus IT įrankius, apie būsimus mokymus informuojant „Mano dienyne“. Panašūs mokymai numatomi Vakarų Lietuvos pedagogams.

Erasmus+ projekto „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje” dėka į mokymus bei stebėjimo vizitus Europos šalyse galės vykti dar 16 konservatorijos darbuotojų.