Šiemet pradedamas įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (rengs „apskrito stalo“ diskusijas, „blitz“ apklausas, atviras/meistriškumo pamokas/seminarus, kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams, tarptautinius projektus/renginius).

Suplanuotuose mobilumuose dalyvaus 5 administracijos darbuotojai ir 8 įvairių bendrojo lavinimo dalykų mokytojai (matematikos, informacinių technologijų, biologijos, istorijos, anglų kalbos, gimtosios kalbos ir kt.), kurie lankysis kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (Suomijoje, Italijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje). Juose projekto dalyviai tobulins vadovavimo kompetencijas, gilins įvairias inovatyvias žinias, gerins anglų kalbą, tobulins vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, sistemins gautą medžiagą bei ją viešins, gerins šiuolaikinių IT išmanymą ir kt.

Esame numatę, kad prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidės visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvausiantys mokytojai).

Projekto pasėkoje tikimės patobulėjusios mobilumo dalyvių darbo kokybės, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Taip pat tikimės padidėjusios mokinių motyvacijos, įdomesnio popamokinio darbo, užmegsime naujus tarptautinius ryšius, organizuosime nacionalinius ir tarptautinius projektus, įgysime šiuolaikiškų žinių bei vykdysime sklaidą šalies pedagogams.

Manome, kad dėl šio projekto mūsų mokykla taps patrauklesnė gabiems muzikai vaikams, kolektyvas įgis didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaiga turės aukštesnės kvalifikacijos pedagogus, taikančius inovatyvius europietiškus mokymo metodus pirmiausia bendrojo ugdymo pamokose.

Loreta Valuckienė


„Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ pagal Erasmus+ K1 programos projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

2019m. Lapkričio 9-17 dienomis mūsų mokyklos projektų administratorė Loreta Valuckienė ir mokytojas Haroldas Šlikas vyko į kursus „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ pagal Erasmus+ K1 programos projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“, vykusius Bolonijos mieste, Italijoje. Dalinasi Loreta Valuckienė: Kursai puikiai suorganizuoti. Juos vedė profesionalus lektorius – praktikas, dėstytojas, įmonės IFOM, kuri organizavo mokymus, vadovas, Francesco Tarantino. Kursams talkino lektoriaus studentės, kurios mums gelbėjo įvairiausiais klausimais, kultūrinėje programos dalyje ir buvo be galo paslaugios. Tarptautiniuose mokymuose dalyvavo įvairių dalykų mokytojai ir vadovai iš Latvijos, Estijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vokietijos, Kretos. Sutikome kolegių ir iš Lietuvos, Joniškio gimnazijos. Kursai, manau, patenkino kiekvieno mūsų lūkesčius. Jau pirmame užsiėmime lektorius išsiaiškino mūsų norus, o mes savo ruožtu galėjome susipažinti su bendra būsimų kursų programa bei kolegomis. Iškart po pirmos pažinties, prisimenu, gavome iššūkį: turėjome surašyti tris dalykus apie save – du teisingus ir vieną klaidingą. O tada juos perskaityti vienam kursų dalyviui. Tai akivaizdus darbas porose, tačiau gražiai sužaidybintas ir pritaikytas vietoje – iškart susipažinome su vienu kursų dalyviu, sužinojome asmeninių dalykų. Kasdien lektorius pristatydavo po 4-5 kompiuterinių technologijų įrankius (tools), kurie naudojami pamokose, vedant seminarus, klasės darbo organizavimui, net mokyklos informacijos tvarkymui, puslapio kūrimui. Po kiekvieno teorinio pristatymo sekė demonstravimas ir praktinės užduotys, kurias pristatėme grupei, siuntėme lektoriui. Susipažinome ir išbandėme Magisto, Socrative, Weebly, Kahoot, Mentimeter, EdPuzzle, Quizlet, Moodle, EdModo, TedEd, Actionbound. Smagu buvo kurti klausimynus (quizes) ir čia pat juos išbandyti varžantis pavieniui ir grupėse – tarsi perėmėme vaikų rolę. Man aktualiausia buvo nuotolinio mokymosi įrankiai ir platformos. Deja, kasdieniam darbui Moodle platforma, nors ir patogi, bet prieiga prie jos yra mokama, arba, įsidiegus serverį, reikalauja serverio priežiūros specialisto. Tačiau gavau daug naudingų žinių, susipažinau su šiuolaikinėmis patraukliomis programomis, tinkančiomis nuotolinių darbų užduočių rengimui, internetinių puslapių kūrimui, video tvarkymui, kurias, manau puikiai panaudosiu darbe, pirmiausia, pristatymuose, kurie numatyti pagal šį projektą. Norėtųsi taip pat paminėti kasdienius rytinius darbus, kai grupėse trumpai apibendrindavome, tuo pačiu prisimindavome vakarykštės dienos temas, informacinių technologijų įrankius. Buvo smagu ne tik sisteminti per naktį susigulėjusias žinias, bet ir bendrauti anglų kalba, su kitų šalių kolegomis pristatyti, o tuo pačiu pasitikrinti savo įgūdžius. Po kasdienių 6 valandų darbo turėjome pakankamai laiko kultūrinei programai. Neišdildomą įspūdį paliko Bolonijos centras su Šv. Petronijaus bazilika, kuri statyta siekiant didžiausios Italijos bažnyčios vardo ir kuri iki šiol nėra užbaigta. Joje galima įvertinti garsių dailininkų paveikslus, Jėzaus skulptūrą, sukurtą pagal ant drobės, į kurią manomai buvo įvyniotas Jėzus, likusius antspaudus. Bazilikoje demonstruojami mokslo laimėjimai, astronomija. Sužavėjo Piazza Magiore aikštė, kur nuolat savo pasirodymus demonstravo įvairių sričių muzikantai; du bokštai su savo paslaptimi; portikai, jungiantys didžiąją dalį miesto (sakoma, kad lyjant lietui galima apeiti visą Boloniją nesušlapus, nes portikų pastogės sudaro apie 40 km) ir net 4 kilometrų San Luca portikas, iš miesto vedantis aukštyn į kalvą, kurios viršuje pastatyta bažnyčia garsėja dėl Šv. Mergelės Marijos paveikslo (pasak legendos, jį nutapė pats evangelistas Šv. Lukas). Iš tikrųjų apžiūrėjome daugybę bažnyčių, kurios visos savaip turtingos. Turėjome pusdienio išvyką į Florenciją – dar vieną miestą-muziejų. Jame nuostabi gidė įspūdingai pristatė miesto kūrimosi istoriją, Santa Maria del Fiore katedrą (Duomo), Leonardo da Vinčio namus ir Dantę. Be abejo, ragavome tradicinių itališkų patiekalų: pastos (makaronų) su neįtikėtino švelnumo pomidorų padažu ir Parmegiano sūriu, įvairiausių rūšių picų, karšto šokolado, nuostabaus kapučino...

  Įspūdžiai iš kursų Bolonijoje (549 KB)Mokymai pedagogams „IT įrankiai“

Konservatorijos mokytojai mokinių atostogų metu veltui laiko neleido – vasario 17-19 dienomis jie dalyvavo mokymuose „IT įrankiai“, kurie organizuoti pagal konservatorijoje vykdomą Erasmus+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje”. Pagal šį projektą 2019 m. lapkričio mėnesį projektų administratorė Loreta Valuckienė ir kompiuterinių technologijų mokytojas Haroldas Šlikas dalyvavo tarptautiniuose kursuose Bolonijoje, Italijoje, kuriuose susipažino su įvairiais IT įrankiais, taikomais mokyklose. Parsivežta patirtimi konservatorijos darbuotojai pasidalino visuotiniame susirinkime ir, vadovaudamiesi kolektyvo pageidavimais bei projekto sąlygomis, parengė mokymus „IT įrankiai”, kurių dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus.

Šių mokymų dalyviai išmoko praktiškai naudoti tinklalapių kūrimo įrankį „Weebly”, pamokų kūrimo įrankį „TedEd” bei sužaidybinto klausimyno kūrimo įrankį „Kahoot”. Mokytojai taip pat atrado įdomios ir patrauklios dalykinės medžiagos, tinkančios pamokoms bei užklasinei veiklai. Todėl dalyvavę mokymuose pedagogai gautas žinias ir inovatyvius įrankius taikys pamokose bei nepamokinėse veiklose – tai paįvairins mokymosi procesą, padės parengti įdomesnes veiklas, motyvuos mokinius ir pan. Sėkmės jiems!

Dalyvių vertinimai ir pageidavimai rodo, kad panašūs mokymai yra aktualūs bei reikalingi, todėl planuojama pristatyti ir kitus IT įrankius, apie būsimus mokymus informuojant „Mano dienyne“. Panašūs mokymai numatomi Vakarų Lietuvos pedagogams.

Erasmus+ projekto „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje” dėka į mokymus bei stebėjimo vizitus Europos šalyse galės vykti dar 16 konservatorijos darbuotojų.