Projekto pavadinimas: „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas".

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto tikslas: Modernizuoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūrą, įsigyti trūkstamą įrangą, reikalingą kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti.

Projektu siekiama padidinti specializuoto ugdymo, skirto išskirtinių gabumų muzikai turintiems vaikams, kokybę, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto metu Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija bus aprūpinta muzikos instrumentais ir kitomis mokymui skirtomis priemonėmis, bus atnaujinta bibliotekos erdvė.

Sukurti rezultatai sudarys sąlygas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai įgyvendinti aukštos kokybės mokymo programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti mokyklos konkurentabilumą bei patrauklumą.