ErasmusPlus

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Darbo stebėjimo vizitas Italijoje, Capua mieste, Luigi Garofano licėjuje (Liceo Scientifico Luigi Garofano Capua). (Kovo 9-11 d.)

Kovo 9 dieną pradėjome darbo stebėjimo vizitą. Susipažinome su licėjaus administracija, stebėjome anglų k., chemijos ir biologijos pamokas. Dalyvavome mokinių paruoštame Luigi Garofano licėjaus pristatyme, taip pat pristatėme ir savo Konservatoriją, atsakėme į mokinių ir mokytojų klausimus. Nustebino aukštas mokinių anglų kalbos lygis ir praktinių metodų gausa pamokose. Mokykla inovatyvi, bet laikosi tradicijų. Biologija, chemija, fizika, matematika vyksta anglų kalba. Mokiniai mokosi kinų, ispanų, lotynų ir graikų kalbų.

Sužavėjo Luigi Garofano licėjaus muzikos skyrius (Liceo Musicale). Dalyvavome plenarinėje sesijoje (Drug abuse prevention and road safety education) su Colonel Carabinieri Dr. Paolo Minutoli. Susipažinome su garsiu italų muzikos kūrėju, licėjaus docentu Vanni Miele, kurio  muzikos technologijų pamoką ir stebėjome. Šioje pamokoje mokiniai demonstravo savo praktinius įgūdžius. 

Paskutinę vizito dieną lankėmės anglų k., fizikos, dorinio ugdymo pamokose. Dalyvavome mokinių organizuotose užduotyse ir diskusijose. Stebėjome orkestro repeticiją, kuri vyko unikalioje vietoje - bažnyčioje, esančioje licėjaus patalpose. 

Atsisveikinant buvo suorganizuotas mokytojų ir mokinių susitikimas, kuriame pristatėme savo Konservatoriją, atsakėme į kilusius klausimus. 

Už šiltą priėmimą esame dėkingos visai mokyklos bendruomenei ir ypač mūsų projekto koordinatorei Carmen Fiano.