Stebėjimo vizitas prasidėjo susitikimu su mokyklos direktoriumi Vigo Račevskis ir projektų vadove Elina Eglite. Valandos trukmės rytinė ekskursija paliko puikų įspūdį apie mokyklos inovatyvias aplinkas ir ugdymo priemones.

Šiandienos pamokų stebėjimo grafikas buvo labai intensyvus. Lankėmės keturiose individualiose pamokose: smuiko (dvi pamokos), fortepijono ir mušamųjų instrumentų. Dalyvavome mišraus choro ir pučiamųjų instrumentų orkestro repeticijose-pamokose. Kolektyvų pamokose vyravo patyriminio ugdymo metodas. Vyresniųjų klasių mokiniai pamokos metu savo muzikines akademines žinias taikė diriguodami kolektyvui, o mokytojas atliko draugo ir patarėjo vaidmenį. Darbo proceso metu tvyrojo darbinga ir šilta aplinka.

Antra stebėjimo vizito diena, už lango siaučiant pūgai, prasidėjo susitikimu su pavaduotoja ugdymui Irita Merga ir metodininke Ilja Groza. Diskutavome apie skirtumus ir panašumus organizuojant ugdymo procesą, analizavome ugdymo planą. Dalinomės gerąja patirtimi, kaip pagerinti ugdymo kokybę.

Po susitikimo dalyvavome pamokoje „Kultūros pagrindai". Šioje pamokoje integruojama istorija, muzika, dailė, teatras.

Lankėmės vaikų muzikos mokykloje, kuri yra pavaldi A. Kalninio mokyklai. Mokykla įsikūrusi senamiesčio širdyje, visiškai renovuotame pastate. Joje mokosi 170 mokinių, kurių tik nedidelė dalis (kaip bebūtų gaila) tęsia muzikos mokslus vidurinėje muzikos mokykloje. Modernioje salėje stebėjome teatralizuotą filmą-koncertą, skirtą tradicinei padėkos dienai mokyklos bendruomenei.

Dieną užbaigėme sulaukusios siurprizo. Atėjusios į styginių instrumentų orkestro repeticiją, buvome sutiktos skambant lietuviškai „Polkai su ragučiais", kurios aranžuotę sukūrė orkestro vadovas – kompozitorius Andris Riekstinš. Į konservatoriją grįšime su kompozitoriaus dovana – Intermezzo styginių orkestrui.

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė ir Edita Ambrozaitienė.