Birželio 7 d. dalyvavome konferencijoje „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vykdant Erasmus plius projektą“ ir dalinomės gerąja patirtimi su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojais. Konferencijoje pristatėme Erasmus+ projektų naudingumą mokykloms ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė ir etikos vyr. mokytoja Gitana Motiejaitė detaliai pristatė žinias, gautas Erasmus+ kursuose – švietimo sistemų Suomijoje ir Estijoje geriausius pavyzdžius ir šių šalių lyginamąją analizę. Muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė ir mokytoja Ieva Šličiuvienė parengė pranešimą „Emocinio intelekto metodų naudingumas ugdymo procese. Koučingo reikšmė tobulinant mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą“.

Smagu, jog kolegos iš Kauno domėjosi šiomis temomis, kėlė klausimus, diskutavo, buvo aktyvūs klausytojai.

Dėkojame Juozo Gruodžio konservatorijos administracijai ir visiems mokytojams už galimybę dalintis savo patirtimi jų draugiškoje bendruomenėje.