#ErasmusPlus projektas ,,Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje” #ELA:Erasmus+TrainingCousesforteacherandeducationalstaff
Birželio 3 d. mokyklos salėje vyko atvira integruota etikos-tikybos pamoka "Emocinis intelektas ir koučingas mokiniams, mokytojams ir mokyklos bendruomenei".  Muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė ir mokytoja Ieva Šličiuvienė su mokiniais ir kolegomis pasidalino kursuose įgytomis žiniomis. Dalyviai susipažino su koučingo metodikomis, sužinojo kuo aukštas emocinis intelektas naudingas pačiam žmogui. Artėjant atsiskaitymams, itin svarbu stebėti savo emocinę būseną, sąmoningai ir atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų. Iškilus problemoms, gebėti kelti sau klausimus , analizuoti situaciją , kartu su mokytojais ieškoti sprendimų ir imtis konkrečių veiksmų. Tikimės, kad visa tai padės įveikti mokslo karčias šaknis ir birželio pabaigoje džiaugsimės saldžiais vaisias!