Balandžio 27d. muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė ir Ieva Šličiuvienė dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje "Vaiko asmenybės ugdymo raida. Problemos ir jų sprendimai".  Konferenciją organizavo Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. Dalyvavo kolegos iš Latvijos, Vokietijos, gausiai prisijungė mokytojai ir iš kitų Lietuvos mokyklų.  Mokytojos pristatė ERASMUS+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Pasidalino Erasmus+ organizuotuose kursuose  įgytomis žiniomis  ir  pristatė pranešimą "Emocinis intelektas ir koučingas mokiniams, mokytojams ir bendruomenei". Konferencijos dalyviai užpildė dalyvių anketas ir  labai palankiai atsiliepė apie naują pateiktą medžiagą.  Džiaugiamės projektų ir bendradarbiavimo  teikiama nauda ir galimybe plėsti savo akiratį.