Kursai „Drama ugdyme“ Pirėjuje (Graikija)

2021.09.27-10.01 vyko Erasmus+ projekto „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“ kursai Pirėjuje (Graikija): „Drama ugdyme“, kuriuose dalyvavome mes, konservatorijos projektų administratorė Regina Baronienė ir chemijos mokytoja Gražina Olcvikienė.

Atvykus į Pirėjų rugsėjo 26 dieną, buvome sužavėtos miesto grožiu, tai Graikijos uostas prie Egėjo jūros, dydžiu prilystantis Klaipėdos miestui. Tačiau grožėtis ilgai neteko, nuo pirmadienio ryto prasidėjo darbas. Atvykus į IDEC mokymo centrą, mus pasitiko kursų vadovė Lila Anthopoulou, ji pristatė kursų lektores: Peny Fylaktaki- rašytoja, vertėja, teatro dėstytoja, scenaristė ir Ersi Niaoti- aktorė, rašytoja, teatro dėstytoja, dramaturgė ir kitus dešimt dalyvių iš įvairių šalių: Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos.

Kursų vadovė trumpai papasakojo apie mokymo centrą IDEC: tai centras, turintis 30 metų projektų darbo patirties Europoje, priima 300 besimokančiųjų per metus, siūlo platų struktūrinių mokymų portfelį (kursai, apimantys pedagogines, skaitmenines ir vadybos temas) ir kt. Taip pat pristatė kursų temas:

 • Dramos elementai ir mokymo programa;

 • Dramos ugdymas ir socialiniai įgūdžiai;

 • Dramos technikos;

 • Drama prieš literatūrą;

 • Bandomoji repeticija, projektuojanti pedagoginę veiklą.

Po pristatymo ir susipažinimo, lektorės Peny Fylaktaki ir Ersi Niaoti iškart įgalino mus veikti. Penkias dienas tapome visi aktoriais: kūrėme, vaidinome ir nesvarbu, kad tai buvo matematikos, fizikos, chemijos ir kt. mokytojai, kad ne visi tobulai šnekėjome angliškai. Kūrėme visi kartu ir grupėse. Scena mus suvienijo. Per penkias dienas susipažinome su visomis kursų temomis per kūrybą. Lektorės užbūrė mus savo charizma, sugebėjo išlaisvinti iš susikaustymo ir pažadinti mumyse kūrybinį pradą.

Keletas akimirkų iš kursuose panaudotų dramos elementų:
Poezijos performansas (grupėse, porose – kuriama po vieną eilutę).

Padeklamusios savo ekspromtu sukurtą eilėraštį apie save naikinantį pasaulį, uždainavome „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (iš miuziklo „Devynbėdžiai“ Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai). Sujaudinti buvo kursų dalyviai. Mokymo salėje buvo galima pajusti „įskrendantį“ katarsį... Graži ta mūsų kalba. Tai galimybė įgalinti kurti kiekvieną mokinį.

Istorijos pritaikymas scenai.

Jane Austen, „Puikybė ir prietarai“ 

Stebėdama pono Bingley dėmesį savo seseriai, Elizabeth toli gražu neįtarė, kad ji pati jos draugo akyse tampa tam tikro susidomėjimo objektu. Ponas Darcy į ją pažvelgė be susižavėjimo, ir kai jie kitą kartą susitiko, jis pažvelgė į ją tik norėdamas kritikuoti. Tačiau vos tik jis sau ir savo draugams aiškiai pasakė, kad vargu ar jos veido bruožai gražūs, kai pats pradėjo pastebėti, kad ji atrodė protinga dėl gražių jos tamsių akių išraiškos. Nors jis kritiška akimi pastebėjo ne vieną tobulos jos simetrijos nesėkmę, buvo priverstas pripažinti, kad jos figūra yra grakšti ir patraukli; ir, nepaisant jo tvirtinimo, kad jos manieros nėra madingos, jis buvo pagautas jų lengvo žaismingumo. Jis panoro daugiau sužinoti apie ją ir, kaip žingsnis pokalbiui su su ja, pats dalyvavo jos pokalbyje su kitais.  Tai darydamas jis atkreipė jos dėmesį“. 

Įsigilinę į šią literatūrinę ištrauką, pasiskirstėme vaidmenimis: aktoriai, režisieriai. Kiekvienas režisierius galėjo išlaisvinti savo fantaziją.

Dailės ir teatro integracija. Puikus metodas, ugdantis:

 • Gebėjimus dailėje;

 • Kūrybinį mąstymą;

 • Padedantis geriau suvokti literatūrį tekstą;

 • Supažindinantis su režisieriaus darbu;

 • Gebėjimą aiškiai ir suprantamai pristatyti savo idėją.

Istorijos kūrimas. Improvizacijos užduotims- Ali Babos kauliukai.

Kauliukų galimybės:

 • Mokantis kalbų (pakartoji prieš tai sakytą draugo tekstą);

 • Piešimo pamokose (pieši atrastus simbolius, pvz. ko pasaulis nori, ko pasauliui reikia);

 • Dorinio dalyko pamokose;

 • Teatre:

 • Interviu metode,

 • Istorijų kūrime.

Kiekvienas kursuose dalyvavęs mokytojas jau kursuose mąstė, kaip integruoti dramos metodus į savo dėstomą dalyką. Dramos elementų pritaikymas padeda mokiniams lengviau suprasti mokslines koncepcijas ir geriau įsisavinti teoriją. Kursuose visi dalyviai pagilino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, anglų kalbos žinias, susipažino su dramos elementais ir jų taikymo galimybėmis savo dėstomame dalyke, taip pat pasidalins šia patirtimi su kolegomis.

Regina Baronienė ir Gražina Olcvikienė