2022 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, PIKC Liepajas Muzikas, makslas un dizaina vidusskola ir Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, 3 muzikos mokyklos partnerės iš trijų šalių (Lietuvos, Latvijos, Turkijos) baigė trijų metų trukmės Erasmus+ projektą „Developing professional knowledge, skills and competence for music students”. Įgyvendintas pagrindinis išsikeltas šio projekto tikslas – praplėsti 15 – 18 metų amžiaus vaikų profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

Projekto dalyviai mokiniai mokymosi veiklose užsienio šalyse ir savo mokykloje išmoko pristatyti save (rengė CV, motyvacinius laiškus), renginius (rengė kvietimą į renginį), įvertinti savo veiklas (sužinojo apie kompetencijas, QR kodą bei ženkliukų vertinimo sistemą Budgecraft), sužinojo apie muzikos įrašų tvarkymo programas (Bandlab ir Ableton bei laisvai prieinamas programas), mokėsi saugiai naudotis socialiniais tinklais (susipažino su taisyklėmis), o taip pat kūrė logotipą (kompiuterinėmis programėlėmis), susipažino su partnerių šalių kultūra, muzikos kultūra, organizavo sklaidą (rengė pristatymus “Our country, our music”, “Our hobies”, “Composers CV”, kompiuterinėmis programėlėmis rengė filmuką “Projects presentation”, sklaidos renginius, vasaros stovyklą, integruotas pamokas, talpino medžiagą į eTwinning).

Kiti mokyklos mokiniai turėjo taip pat galimybę sužinoti apie projektą ir jo veiklas, išmokti to, ko mokėsi mobilumo veiklų dalyviai, nes dalyvavo integruotose pamokose, veiklose priimant partnerius, o taip pat baigiamajame sklaidos renginyje – koncerte.

Su projektu taip pat susipažino vasaros stovyklos dalyviai, daugiau nei 15 Vakarų regiono mokyklų mokiniai. Jie taip pat susipažino su Erasmus projektų galimybėmis, sutinka, kad projekto veiklos motyvuoja stengtis pamokose, sužinojo apie šalių partnerių kultūrą, muziką ir pan.

Projekto poveikio apklausos anketa atskleidė, kad didžioji dauguma mokyklos mokinių po šio projekto tapo labiau motyvuoti IT, geografijos, istorijos, gimtosios kalbos pamokose – kas džiugina mokinius, mokytojus, administracijos darbuotojus, o taip pat vaikų tėvus. Didžiausias šio projekto poveikis – pastaruosius du metus įvestas ugdymo programos dalykas – garso režisūra, kurios šiuo metu mokosi net 6 mokiniai, bei tai, kad vienas projekto dalyvis, pernai baigęs konservatoriją, pasirinko garso režisūros studijas.

Projekto dalyviai mokytojai Haroldas Šlikas, Jolanta Vyšniauskienė, Gitana Motiejaitė ir Dainius Žilinskas organizavo mokinių atranką mobilumams, padėjo mokiniams pasiruošti susitikimams, organizavo mokymosi ir sklaidos veiklas, partnerių priėmimą, vedė mokymus, lydėjo ir globojo išvykose. Tuo pačiu – tobulino skaitmenines, komunikavimo, socialines ir emocines, kultūrines, kūrybiškumo ir kt. kompetencijas. Labiausia džiugina ženkliai patobulėjusios mokytojų anglų kalbos žinios.

Kiti mokyklos mokytojai ir administracijos darbuotojai taip pat šauniai įsitraukė į projektą – derino susitikimų programas, rengė pažymėjimus, kvietė dalyvius į sklaidos renginius, rinko išlaidų dokumentus, pavadavo išvykusius mokytojus, padėjo priimti svečius – partnerius, t.y. aktyviai įsitraukė į projekto veiklas. Taip pat tobulino kompetencijas ir daugiau sužinojo apie šalių partnerių kultūrą.

Mokinių tėvai labiausia prisidėjo suruošdami vaiką išvykai, tame tarpe laiku pasirūpino reikiamais dokumentais. Džiugu, kad tėvai domėjosi projektu, vaikų patirtimis, tokiu būdu daugiau sužinojo apie projekto partnerių šalis. Dalyvavusių veiklose tėvų vaikai dėkingi už suorganizuotas tarptautines veiklas, už suteiktą vaikams neįkainojamą patirtį.

Šis mokinių tarptautinio mokymosi projektas – pirmas tokio pobūdžio projektas, kurį koordinavo konservatorija, todėl didžiulis ačiū Švietimo mainų paramos fondui, atrinkusiam projektą kaip finansuotiną, pasitikėjusiam mokyklos patirtimi ir gebėjimais bei konsultavusiam visais iškilusiais klausimais.

Tie, kurie neturėjo galimybės sudalyvauti veiklose, visą projekto medžiagą gali rasti projekto puslapyje (visų partnerių pristatymus, filmukus, nuotraukas, nuorodas į straipsnius): https://depksc.weebly.com/

Tie, kurie naudojasi eTwinning, projektą ras pagal jo pavadinimą (šiuo metu eTwinning atnaujinamas, todėl gali tekti palaukti šitos galimybės).