#ErasmusPlus
#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim
Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.
Vasario 10 d.
Repeticija.
Skamba net keturios kalbos: anglų, vokiečių, portugalų, lietuvių. Ieškoma įdomesnių mizanscenų,
aptariamos rekvizito detalės, tobulinama vaidyba. Premjeros data nenumaldomai artėja, o dar
nepajungtas garsas, multimedija...Šiandien, vasario 13 d., bandysime viską sujungti  Scenoje
veikia aštuoni mokiniai iš Lietuvos ir virš dvidešimt Vokietijos muzikantų ir jaunųjų aktorių.