#ErasmusPlus programa. Projektas „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best practice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ (projekto partneris - Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla).

Repetavome penkias dienas po tris valandas. Šiandien laukia dar viena repeticija, rytoj – generalinė repeticija ir sukurto muzikinio spektaklio „Singing Waters of Bossa Nova“ premjera. Rezultas: išmokti penkių dainų tekstai portugalų ir anglų kalbomis (choras ir solistai), rastos ir adaptuotos intrumentalistų muzikinės partijos (perkusija, gitaros, fortepijonas, kanklės, trimitas, saksofonas), rastas režisūrinis sprendimas, paruošta vaidyba, paruoši garso režisūros sprendimai. Spektaklį kuria dvidešimt mokinių iš abiejų šalių. Su mokiniais dirba trys lietuvės mokytojos (užsienio kalbos, muzika, teatras) ir du turkų muzikos mokytojai. Instrumentalistai: gitaros (du Turkijos mokiniai), perkusija (lietuvis ir turkas), fortepijonas (lietuvė ir turkas), saksofonas (lietuvė), kanklės (lietuvė), trimitas (lietuvis). Su garso režisūra dirba lietuvis. Fotografuoja visi.

Įtampa auga, laikas mąžta...:) 

#ErasmusPlus projektas ,,Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje” tęsiasi Suomijoje. 

     Gegužės 8 d. susipažinome su mokytojų grupe iš įvairiausių Europos šalių: Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos, Graikijos. Mūsų kursų ,,Best Practices Benchmarking” grupę sudaro 24 dalyviai. Sekmadienį turėjome ekskursiją po Helsinkio senamiestį ir susipažinimo vakarienę autentiškame vikingų restorane. 

    Gegužės 9 d. (pirmadienis) buvo labai intensyvus. Klausėmės pristatymo apie Suomijos švietimo sistemą ir jos ypatumus, buvo aptarti Pisa tyrimai, jų reikšmė Suomijos švietimo sistemoje ir lyginamoji rezultatų analizė pasaulyje. Dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose. Vakarop turėjome ekskursiją į profesinio mokymo kolegiją.

    Gegužės 10 d. rytas prasidėjo nuo namų darbų pateikimo. Kiekvienas kursų dalyvis turėjo paruošti savo šalies švietimo sistemos pristatymą. Buvo įdomu išgirsti apie Europos šalių švietimo sistemų skirtumus ir panašumus bei pristatyti Konservatorijoje mokomas programas. Vėliau buvome suskirstyti į komandas ir atlikome užduotis naudodami ICT (information and communication technology) įrankius. Klausėmės lektorių paskaitų: ,, Pagrindiniai mokymosi visą gyvenimą principai Suomijoje”, ,,Vidurinio ugdymo planai ir brandos egzaminai Suomijoje”.

     Kursai Suomijoje gegužės 11 d. baigėsi vizitu į Helsinkio IB World mokyklą. Susipažinome su šios mokyklos ugdymo planais, pasiekimų lygiais ir mokymo metodais. Mokyklos mokiniai buvo ekskursijos gidais. Jie papasakojo apie mokyklos istoriją, apie mokinių pareigas ir atsakomybes. Trečiadienį po pietų, atsisveikinę su italų dalyvių grupe, kėlėmės keltu į Taliną (Estijos Respublika).

     Ketvirtadienio ankstų rytą visi susirinkome didžiausioje Talino ,,XXI a. mokykloje“. Šioje mokykloje mokosi 1300 mokinių ir dirba 100 mokytojų. Mokyklos direktorius pristatė savo mokyklos viziją, strategiją ir vykdomas veiklas siekiant užsibrėžtų mokyklos tikslų. Likome sužavėtos moderniomis ir inovatyviomis erdvėmis bei nuostabia poilsio zona uždarame mokyklos kiemelyje. Toliau ,,perbėgome” į Talino universitetą ir klausėmės paskaitos apie Estijos švietimo sistemą. Po pietų aplankėme seniausią Estijos mokyklą ,,G. Adolf Gimnasium”. Jos įkūrimo data siekia net XVII a. Jausmas buvo toks, kad vaikštome muziejuje-mokykloje. Stebėjome anglų, ispanų kalbų, matematikos pamokų fragmentus. 2 val. visa kursų dalyvių grupė dalyvavome IT užsiėmimuose, kuriuos vedė mokyklos mokiniai. Buvo įdomu…

Diena baigėsi dalyvių refleksija lyginant Suomijos ir Estijos ugdymo sistemas.

     Penktadienį (gegužės 13 d.) aplankėme dvi labai skirtingas mokyklas, kurios yra įsikūrusios 20-50 kilometrų nuo Talino. Pirmoji aplankyta mokykla ,,Kuusalu keskkool” įsikūrusi gamtos apsuptyje. Turi didžiulį stadioną, baseiną ir naują pradinio ugdymo pastatą. Daug pamokų vyksta gamtoje. Antroji mokykla - ,,Viimsi Gumnaasium”. Prestižinė vidurinio ugdymo mokykla, kuri atidaryta tik prieš keturis metus ir jos steigėjas yra Estijos Respublikos švietimo ministerija. Norint mokytis šioje mokykloje, reikia laikyti stojamuosius egzaminus, todėl mokiniai yra labai motyvuoti. Mokyklos direktorė pristatė šios mokyklos ugdymo planą, mokytojai supažindino su mokyklos moderniomis erdvėmis ir pasidalino mokymo metodais.

#ErasmusPlus kursai ,,Education in Finland and Estonia – Original Best Practices           Benchmarking course for all school levels” baigėsi šeštadienį (gegužės 14 d.) aplankant Talino senamiestį. Gražiausioje Talino senamiesčio vietoje buvo įteikti kursų pažymėjimai. 

Renata Krikščiūnaitė – Barcevičienė ir Gitana Motiejaitė

#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Visose klasėse atviri ir langai, ir durys (Covid-19 prevencija), todėl ir mokiniai, ir mes klasėse sėdėjome su striukėmis, paltais. Šaltoka. Didelės klasių erdvės. Nepastebėjome pamokose nė vieno mokinio, kuris bandytų naudotis mobiliuoju telefonu. Kodėl? Kaip jums tai pavyksta? „Tokia mūsų tvarka“– atsakė anglų kalbos mokytoja. Ir ji visiems aiški. Teritorija ugdymo metu užrakinta. Po pamokų mokinius privalo pasiimti tėvai. Pamokos nepraleidžiamos. Pamoka trunka 55 minutes, pertraukos laikas – itin trumpas (tik perėjimui iš vienos klasės į kitą). Stebėjome dvi anglų kalbos, teatro, Flamenko individualias (gitara) ir ansamblio (gitaros  ir vokalo) pamokas.

Įsimintiniausiu dienos įspūdžiu tapo pažintis su Ispanijoje gimusiais lietuviais, keturiolikos metų dvynukais Greta ir Matu, ir jų mama ponia Audra (kuri sutiko būti vertėja, kalbant su mokyklos projektų vadove ir siekiant tiksliai aptarti būsimo projekto detales). 

Pamokų metu garsinė atmosfera priminė mūsų Konservatoriją – būgnininkas pirštais beldė ritmą stalo paviršiuje, už sienos grojo trimitas

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus

#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Pamokų stebėjimas prasidės rytoj, kovo 2 dieną. Šiandien mums skyrė laiką susipažinti. Cartagenos konservatorija – mokykla, kurioje mokiniai mokomi muzikinės programos, bendromis erdvėmis dalinasi kartu su vidurinio ugdymo mokykla, kuri vadinasi „Ies Ben Arabi“. Šiandien susipažinome su abiejų mokyklų direktoriais (Ponu Manueliu Diazu Segura ir ponia Marija Jose).  Mus maloniai pasitiko projektines veiklas kuruojantys asmenys: ponia Rosa Maria Gomez Diaz ir didelį parengiamąjį vizito darbą atlikęs Francisco Canovas Munor.

Jau išdalinome dalį dovanų. Labiausiai ispanai džiaugėsi mūsų tautinių spalvų šalikais (aišku, šalikai šiltuose kraštuose nėra pats reikalingiausias aksesuaras, bet dėl spalvų grožio žadėjo ryšėti). Buvo daug apsikabinimų atsisveikinant (pietietiškas etiketas ).

Trijų dienų pamokų stebėjimo grafikas:


Anglų Bacho (Bachillerato = Baccalaureate) dvikalbis, 1 lygis

Anglų Bacho menai, 1 lygis

Anglų kalba ESO (ESO = Privalomas vidurinis išsilavinimas), 3, 4 lygis

Miuziklas anglų kalba, Bacho 1 lygis

Flamenko gitara EPM (= Profesionalus muzikinis išsilavinimas), 2, 4, 5 lygis

Flamenko gitaros sustiprinimo pamoka EPM, 3,4 lygis,

Repeticija su akompanuojančiu flamenko gitaristu EPM (12.40-13.10), 1, 3 lygis

Cante flamenco EPM, 2, 3, 5 lygiai

Repeticija su flamenko dainininke EPM, 3-4 lygis

Teatro dirbtuvės

Operos dirbtuvės

Repeticija su flamenko dainininke EPM, 3, 4 lygis

Flamenko ansamblis EPM, 3 lygis.

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus

#Erasmus+

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“.

Stebėjimo vizitas Cartagenos konservatorijoje (Ispanija).

Flamenko menas – tai individuali raiška, kūrybiniai ieškojimai ir nuolatinė kaita. Flamenko – tai vidinė ugnis. Išaugęs iš unikalios Arabijos, Andalūzijos, žydų ir čigonų kultūros sąveikos. Anksčiau flamenko šokio žinovai neturėjo jokių akademinių žinių istorijos ar muzikologijos srityse. Pokyčiai atsirado tik 1980 metais, kai flamenko buvo įtrauktas į muzikos konservatorijų muzikos programas, tuomet ir muzikologai, ir istorikai pradėjo pradėjo tyrinėti šį meno žanrą.

Mes stebėjome ir individualias (gitaros), ir ansamblio (vokalistai ir gitaristai), ir ansamblio (šokėja, gitaristas, vokalistė) pamokas. Šios pamokos, turbūt, ir liks įsimintiniausia ir įdomiausia patirtimi, kurią išsivešime iš darbo stebėjimo vizito Cartagenoje. Kai mes stebime nuostabų reginį koncertų salėse – ritmingąjį flamenko - mums atrodo, kad tie ritmo pojūčiai, muzikalumas ir sinchrono tobulumas yra ispanų prigimtyje, žodžiu, gimdami gauna. Ne. Mes pamatėme, išgirdome ir įsitikinome - tai ilgo, prestižiško ir atkaklaus darbo rezultatas. 

Kamera užfiksuoti tą „degančią“ emociją itin sunku (juolab, darbinėje klasės aplinkoje, ir kai visi atlikėjai su kaukėmis ir jų niekada nenusiima). Akys mato, ausys girdi, o kamera – „nepagauna“. Šokėjos fotografiją pagražino programa. Šokėjai Margai Sanchez labai patiko, paprašė persiųsti. Jau draugaujame socialiniuose tinkluose. Šia nuotrauka dalinamės ir su jumis.

Mokytojos Regina Baronienė ir Rasa Oberhaus\