Projektas. Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės


#MepaLietuva

#europeanparliamentambassadorschool

#EuroposDiena

#Ugdymaskarjerai

Gegužės 4 dieną Konservatorijoje šventėme artėjančią Europos dieną. Tai jau šeštasis renginys mūsų mokykloje, kurio intencija – originaliai paminėti Europos dieną, kuri švenčiama kasmet gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje. Šią dieną minimos istorinės Šumano deklaracijos, kurioje išdėstyta R. Šumano idėja apie naujos formos politinį bendradarbiavimą Europoje, dėl kurio karas tarp Europos tautų taptų neįsivaizduojamas, metinės. R. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga.

Šio renginio svečiai: Olivier Criou - Prancūzijos garbės konsulas Lietuvoje ir Michael Oberhaus – ekspatarėjas užsienio kalbai (vokiečių) Rytų Slovakijoje ir pietvakarių Lietuvoje. Renginio atmosfera buvo jauki, svečiai maloniai atsakė į visus užduotus klausimus, abu juokavo, ir, atrodo, puikiai jautėsi mūsų mokykloje. Sužinojome, kodėl jie apsigyveno Lietuvoje, kuo žavi juos mūsų šalis, kaip vertina mūsų narystę Europos Sąjungoje. Išgirdome ir apie paprastą būdą, kaip greičiau išmokti užsienio kalbą, apie Olivier Criou parduotuvėlę mūsų kaimynystėje – Mažvydo alėjoje – kurioje galima įsigyti puikių prekių iš Prancūzijos. Renginyje įvairiomis kalbomis dainavo Dainavimo ir Populiariosios muzikos skyriaus mokinės. Girdėjome anglų, vokiečių, prancūzų ir lietuvių kalbas. Renginį anglų ir lietuvių kalbomis vedė šaunusis duetas – Gabrielė ir Vincentas. Vertėjavo mokytoja Rasa Oberhaus. O Ponui Olivier Criou vertėjo nereikėjo, jis ir suprato, ir kalbėjo lietuviškai. Dėkojame svečiams, kad sutiko atvykti į renginį ir praplėtė mūsų akiratį.

Nuoširdi padėka mokytojoms – Rasai Oberhaus ir Žydrai Šmitienei.

1


 
„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
Europos Parlamentas
 

2023 m. balandžio 24 d. 
 
 
Tikimės, kad atėjus pavasariui jaučiate pavasarinės energijos pliūpsnį, padedantį ruoštis artėjantiems Europos dienos renginiams. Šiame naujienlaiškyje kalbame apie klimato kaitą bei kviečiame prisiminti referendumo dėl stojimo į ES jubiliejų.

    Mėnesio tema

    Kova su klimato kaita tęsiasi

    Europos Parlamentas balandžio 18 d. patvirtino ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reformą, pasienio anglies dioksido (CO2) korekcinį mechanizmą ir naują Socialinį klimato fondą. Tikimasi, kad šie pokyčiai padės sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį bent per pusę (55 proc.), palyginti su 1990-aisiais. Išsamiau apie Europos Parlamento priimtus ES Žaliojo kurso teisės aktus galite pasiskaityti čia:
    https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230414IPR80120/europos-parlamentas-prieme-esminius-es-zaliojo-kurso-teises-aktus
     https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/liudas-mazylis-mano-demesio-centre-zaliojo-kurso-pagrindine-teisekura-ir-kaimynyste-rytuose.d?id=93143521
    https://www.delfi.lt/login/technologijos/naujienos/es-priimtas-nuodemes-mokestis-ateityje-brangs-kone-viskas-ruostis-turi-ir-verslas-ir-gyventojai.d?id=93121215

    ATLPS padeda kontroliuoti įvairių pramonės sektorių išmetamo CO2 kiekius. Pirmiausia, nustatoma didžiausia leistina tarša ir paskelbiamas maksimalus galimų leidimų taršai skaičius. Antra, sukuriama rinka, kurioje šie leidimai yra parduodami. Potencialūs „teršėjai“ turi įsigyti leidimus kiekvienai išmetamo CO2 ekvivalento tonai. ATLPS veikimą iliustruojančią schemą rasite čia: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/emissions-trading-system-18-2020/lt/#figure2.

    Naujoji reforma padidina sistemos užmojus – siekiama, kad tarša, išmetama ATLPS reguliuojamuose sektoriuose, iki 2030 metų sumažėtų daugiau nei 60 proc. palyginus su 2005-aisiais. Tolimesnėje ateityje planuojama panaikinti įmonėms teikiamus nemokamus taršos leidimus bei sukurti paralelinę sistemą kelių transportui bei pastatų šildymui. Pataisos numato ir griežtesnius reikalavimus laivininkystei bei aviacijos sektoriui.

    ES pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas skirtas padėti išvengti CO2 nutekėjimo bei paskatinti šalis partneres nustatyti CO2 apmokestinimo politiką kovai su klimato kaita. Mechanizmas apima prekes, kurių gamybos metu išskiriama daug šiltnamio efektą skatinančių dujų – geležį, plieną, cementą, aliuminį, trąšas, elektrą ir vandenilį. Siekiant kad gamintojai nesinaudotų reikalavimų taršai ES ir ne ES šalyse skirtumais, numatoma, kad importuotojai turės sumokėti kainų skirtumą, susidarantį tarp gamybos šalyje mokamo mokesčio už taršą ir ES ATLPS kainos. Taigi, net gaminant tose šalyse, kur reikalavimai aplinkosaugai mažiau griežti, uždirbti iš to nebeišeis. Tikimasi, kad tai užtikrins, jog ES griežtinant klimato politiką, gamintojai neperkels gamybos už ES ribų.

    Savo ruožtu, trečioji iniciatyva, ES Socialinis klimato fondas, atsirasiantis 2026 metais, turėtų padėti prie kovos su klimato kaita priemonių prisitaikyti lėšų stokojantiems gyventojams, šeimoms ir labai mažoms įmonėms. Fondas, finansuojamas iš lėšų, gautų aukcionuose pardavus ATLPS leidimus bei iš ES valstybių narių biudžetų, turėtų finansuoti priemones, skirtas trumpalaikiam ir ilgalaikiam energijos ir mobilumo skurdo klausimui spręsti. Pavyzdžiui, iš jo lėšų bus padedama tiems, kuriuos itin skaudžiai paliečia kelių transporto ir šildymo kainos, skatinama renovuoti pastatus bei pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, naudotis viešuoju transportu, dviračiais ar dalytis transporto priemonėmis. Taip pat Fondas turėtų prisidėti prie elektrinių transporto priemonių plėtros.

    Idėjos pamokoms

    -  Patyrinėkite, ką EP jau yra padaręs ir toliau ketina daryti klimato kaitos klausimais. Siūlomas formatas – laiko juosta / infografikas: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/timeline-european-climate-action_N01-AFPS-210617-CLAW. Galutinį darbą siūlome pateikti vizualiai (ant plakato arba skaitmeniniu formatu) MEPA informacijos centre savo mokykloje.
    -  Mokomoji medžiaga: (4) ES kasdieniame gyvenime: https://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/projekto-med%C5%BEiaga

    Rekomenduojami šaltiniai:
     -   https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/social/X03_02901_lt.pdf
    -    https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/72/combating-climate-change
    -   https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230310IPR77227/ep-nariai-pritare-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-sumazinimui-es-40-proc
    -    https://www.youtube.com/watch?v=UyjRRfeXTH4

     
    Europos dienos minėjimas

    Primename (nors tikime, kad nepamiršote), kad Europos dienos renginiai – privaloma MEPA programos dalis. Kaip numatoma taisyklėse – Europos dienos renginys (ar renginiai) turi būtų originalūs (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose) ir vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis. Ypač vertiname tuos renginius, kurie įtraukia ne tik mokinius bet ir kitus mokyklos, bendruomenės narius ar yra rengiami bendradarbiaujant su kitomis MEPA mokyklomis (Lietuvoje ir ES!), informaciniais ar kitais partneriais. Taip pat kviečiame nepamiršti dokumentuoti šių renginių (informacijos prireiks ataskaitoms) ir (itin svarbu!) dalintis savo šventėmis MEPA blog‘e ir mokyklų socialinių medijų paskyrose.

    20-metų referendumui dėl Lietuvos narystės ES

    Kviečiame prisiminti ir tai, kad šiemet sukanka 20 metų nuo referendumo dėl Lietuvos stojimo į ES. 2003 m. gegužės 10–11 dienomis Lietuvoje surengtame referendume dalyvavo  daugiau kaip 63 proc. balso teisę turinčių piliečių, iš kurių daugiau kaip 91 proc. pritarė narystei. Referendumas buvo ypatingas – tiek dėl savo svarbos, tiek dėl trukmės (truko dvi dienas). Apie referendumą, jo kontekstą, diskusijas apie procesą ir skirtingas politikų nuomones kviečiame pasiskaityti čia: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kad-pakeltu-lietuvius-nuo-sofos-emesi-netradiciniu-priemoniu.d?id=76865867
     
    Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dotacijoms nevyriausybinėms organizacijoms

    Europos Parlamento Komunikacijos generalinis direktoratas paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus nevyriausybinėms organizacijoms, tame tarpe ir mokykloms. Jos turi galimybę pretenduoti į dotacijas projektams, kuriais būtų skatinamas geresnis visuomenės supratimas apie Europos Parlamento vaidmenį mūsų gyvenime ir apie EP vaidmenį demokratijos procese. Šiuo kvietimu taip pat siekiama didinti pilietinį aktyvumą ir paskatinti rinkėjus balsuoti Europos Parlamento rinkimuose 2024 m.
    Numatyti du paraiškų teikimo etapai:
    - 2023 m. gegužės 16 d. (pirmasis turas)
    - 2023 m. rugsėjo 29 d. (antrasis turas)
    Paraiškas bus galima pradėti pildyti nuo balandžio 27 d.

    Daugiau informacijos:
    Kvietimo nuoroda Europos Parlamento puslapyje
    Rekomendacijos dėl paraiškos rengimo ir užregistravimo bei pateikimo
    Informacija apie duomenis, kuriuos pareiškėjai turės pateikti, kad gautų dotaciją

     
    Nacionalinis Karolio Didžiojo premijos laureatas

    Nacionaliniu Karolio Didžiojo premijos laureatu tapo mobilus Klimato muziejus (https://klimatomuziejus.lt), keliavęs per Lietuvą 2022 metais. 16 šalies miestų aplankiusioje mobilioje parodoje gyventojai kviesti į nemokamas interaktyvias ekskursijas apie klimatą – jo kaitos priežastis, padarinius, pagrindinius Žaliojo kurso punktus Baltijos šalyse, tvarumą. 2023 metais muziejus iškeliavo į kaimyninę Latviją. Šį projektą koordinavo asociacija „Akyvus jaunimas“. Daugiau apie Karolio Didžiojo premiją skaitykite bei kitų valstybių laureatus atraskite čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20221208STO64201/2023-m-europos-karolio-didziojo-jaunimo-premijos-nacionaliniai-laureatai
     
    Kitos mėnesio naujienos trumpai

    •    Europos Parlamentas patvirtino naujas vyrų ir moterų atlyginimų skaidrumo taisykles. Europos Parlamentas kovo 30 d. balsavo už teisės aktą, pagal kurį ES įmonės turės skelbti informaciją apie vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą. Plačiau apie sprendimą galite paskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230327IPR78545/ep-patvirtino-naujas-vyru-ir-moteru-atlyginimu-skaidrumo-taisykles.
    •    ES moterys vidutiniškai uždirba 12,7 proc. mažiau už vieną darbo valandą nei vyrai, tačiau bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas valstybėse narėse skiriasi. 2021 m. didžiausi skirtumai buvo užfiksuoti Estijoje (20,5 proc.), mažiausi – Rumunijoje (3,6 proc.). Lietuvoje – 12 proc. Liuksemburge šio skirtumo nebeliko. Daugiau apie temą skaitykite čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200227STO73519/lyciu-darbo-uzmokescio-skirtumai-es-infografikas

    Virtuali BIBLIOTEKA : https://facebook.com/events/s/europos-egzaminas-2023/210548941613896/

    #MEPALietuva

    #EPAambassadorSchool

     

    Dalinamės džiugia žinia – kvietimu dalyvauti Euroscola dienoje Strasbūre.

     

     

    Directorate-General for Communication

    Directorate for Liaison Offices

    Visitors and Citizens Liaison Unit -Strasbourg

     

    Akmenes rajono Akmenes gimnazija

    and

    Klaipedos Stasio Simkaus konservatorija

    and

    Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazija

     

    Dear Teachers,

    We are pleased to inform you that a group of students from your school is invited to take part at the Euroscola programme of the European Parliament in Strasbourg on 25/05/2023.

     

    Yours sincerely,

    Justyna Tlaga

    Head of Unit 


     Programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” seminaras apie situaciją Ukrainoje


    "Europos diena Konservatorijoje - teatrinė pilietinė akcija "Po žeme virš dangaus".

    Europos diena Konservatorijoje - teatrinė pilietinė akcija "Po žeme virš dangaus".

    Renginio režisierė: "Gera būti vienybėje su panašiai mąstančiais. Jautru kartu kurti, išgyventi panašią emociją. Tikra.

    Ačiū atlikėjams - I ir II klasių teatro grupės mokiniams ir mokytojams - Jolantai Vyšniauskienei ir Haroldui Šlikui".


    Spalio 11 d. Konservatorijos bendruomenė sulaukė įdomaus svečio ir pašnekovo. Audrius Sabūnas - mokslų daktaras, tiriantis vandenynų ir klimato kaitą, Japonijos prestižinio nacionalinio Kioto universiteto absolventas, poezijos mylėtojas ir vertėjas, poliglotas.

    Susitikimo metu lektorius perskaitė kelis Vytauto Mačernio eilėraščius, kuriuos pats ir išvertė į užsienio kalbas (latgalių, okinavų, anglų, tibetiečių kalbomis). Audrius Sabūnas išverstus Vytauto Mačernio eilėraščius nori pristatyti pasaulio tautoms ir supažindinti jas su iškilaus lietuvių poeto, kurio šimtmečio gimimo metines 2021 metais mini Lietuva, kūryba. Atrodo, kad jau turime 11 vertimų.

     Lektorius pasakojo apie Japoniją, klimato taršą, laiko planavimą, pomėgius. Mokiniai ir mokytojai, būdami aktyviais klausytojais, uždavė keliolika klausimų.

    Spalio 14 d. Audrius išskrenda Briuselį, ten stažuosis Europos Taryboje. Po metų – kitų žadėjo vėl atvykti ir papasakoti mums apie naujus savo darbus.

     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351058383474455&id=100057108895098

     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350342440212716&id=100057108895098


     Dėl dalyvavimo programoje „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“


    MEPA seminaras apie Lietuvos, ES ir Kinijos santykius

    https://www.youtube.com/watch?v=zEfnIGfOMIo 


    Kartu su socialiniu partneriu (Klaipėdos koncertų sale) Konservatorija pažymėjo Pasaulio kultūros dieną ir iškėlė Rericho taikos vėliavas. 

    RERICHO PAKTAS IR TAIKOS VĖLIAVA

    1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone buvo pasirašytas Rericho Paktas, pirmąkart istorijoje paskelbęs pasauliui apie žmogiškojo genijaus sukurtų meno ir kultūros paminklų unikalumą, apie būtinybę juos apginti ir išsaugoti. Paktą pasirašė JAV ir 20 Lotynų Amerikos šalių. Jį palaikė žymūs to meto žmonės – JAV prezidentas F. D. Ruzveltas, Čekoslovakijos prezidentas T. Masarikas, Romos Popiežius,  mokslininkas A. Einšteinas, rašytojai: R. Rolanas, R. Tagorė, T. Manas, B. Šou. 

    N. Rerichas pasiūlė ir kultūros vertybių apsaugos vėliavą – Taikos vėliavą.

    Rericho paktas tapo pagrindu 1954 m. Hagoje pasirašytai UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijai, dažniausiai vadinamai tiesiog 1954 m. Hagos konvencija.

    Sveikiname! Jūsų mokykla buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto "EPAS Europe Day 2021 - United In Diversity" veiklą. Tai reiškia, kad jūsų, jūsų mokinių ir jūsų mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.
    Jūs gausite pažymėjimą, kurį galėsite įkelti į savo svetainę ir pakabinti gerai matomoje vietoje savo mokykloje. Taip pat, jūsų projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.
    Dar kartą sveikinu su šiuo unikaliu pasiekimu ir tikiuosi, kad mes galėsime susitikti viename iš eTwinning renginių.
    Nuoširdžiausi linkėjimai,
    eTwinning Team


    #MepaLietuva
    Spalio 13 d. Europos parlamento biuras Lietuvoje, šeštus metus iš eilės vykdantis projektą “Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“,  sukvietė šalies mokytojus į startinį 2021-2022 mokslo metų seminarą Vilniuje. Seminare mokytojų buvo apie septyniasdešimt. Mūsų Konservatorija šiame projekte dalyvaus jau penktus metus. Seminare visus pasveikino Daiva Jakaitė (Europos parlamento biuras Lietuvoje),  mokslų daktaras, politologas Mindaugas Jurkynas aptarė Lietuvos pokyčius, septyniolika metų jai esant ES sudėtyje,  LR Seimo narys Marijus Matijošaitis pasidalino patirtimis, kaip jis savo politinę karjerą pradėjo būdamas šio projekto jaunesniuoju ambasadoriumi.
    Šiais mokslo metais mūsų mokykla jau įvykdė kelias šio projekto veiklas. 

     Europos Parlamento ambasadorių projekte dalyvaujančios mokyklos neseniai šventė Europos kalbų dieną.


    20 metų Europos Kalbų dienai - ta proga mūsų tarptautinio projekto darbas drauge su latviais, kroatais ir švedais! Čia tik mūsų pirmokai! 
    - Viltė, Aistė, Lukrecija, Vaiva, Povilas, Albertas, Sofija! O jei ne III-kių Saulės ir Tomos vadybos įgūdžiai bei Reginos Baronienės, Haroldo Šliko, II- okų Luko ir Aisčio IT žinios bei pastangos mus techniškai palaikyt - to būtumėm neįgyvendinę! Tai nebūtų pavykę! 
    Klaipėdos S.Šimkaus Konservatorija - KSŠK - mini Europos Kalbų Dieną Youtube ?✌️?!
    Pasimėgaukit!
    Koordinatoriai - Kroatija

    Projekto “Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės” baigiamasis seminaras įvyko rugpjūčio 26 d. Vilniuje.

    Į jį visos respublikos mokyklų atstovus pakvietė Europos Parlamento biuro Lietuvoje MEPA projekto kuratoriai. Seminaro metu buvo pristatyta ir išbandyta nauja pamoka apie Konferenciją dėl Europos ateities, kurios tikslas – paskatinti diskusijas apie Europos Sąjungos ateitį tarp moksleivių ir pateikti jų idėjas.

    Į seminarą nuvyko vyresnioji projekto ambasadorė – mokytoja Rasa Oberhaus. Ji į mokyklą parvežė MEPA projekto lentelę (tai jau ketvirtoji mums įteikta lentelė). Tarp 72 mokyklų, kurioms Europos parlamento biuras projektą užskaitė, esame 13 vietoje. Diplomai vyresniesiems ir jaunesniesiems projekto ambasadoriams bus įteikti vėliau. Registracija dalyvauti šiame projekte 2021-2022 mokslo metais bus paskebta spalio mėnesį.

    Ačiū visiems, padėjusiems įgyvendinti šio projekto reikalavimus!

    #MepaLietuva


     MEPA projekto ataskaita (2020-2021 m.) (72 KB)    Gegužės 7 d. kartu su Austrijos, Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Portugalijos mokiniais ir mokytojais, tarptautinio projekto “EPAS Europe Day 2021 - United In Diversity” dalyviais, būdami vieningi įvairovėje, virtualioje konferencijoje paminėjome EUROPOS DIENĄ. Konferencijoje Lietuvą atstovavo ir sveikinimo kalbas sakė: vertimo ir kalbos reikalų koordinatorius iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Egidijus Zaikauskas, mokytoja Rasa Oberhaus ir mokinė Ksenija Petrukovič. Dalinamės viso projekto metu sukurtu filmuku ir sveikinimo kalbomis.

     Filmukas

     R.Oberhaus kalba

     K.Petrukovic kalba    Gegužės 7 d. finišuos tarptautinis projektas “EPAS Europe Day 2021 - United In Diversity”. Paminėti Europos dieną į virtualią konferenciją jungsis mokytojai ir mokiniai iš visų septynių ES šalių: Austrijos, Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Portugalijos.
    Mūsų komandą šiame projekte sudarė aštuoniolika mokinių ir trys mokytojos. Visą mėnesį bendraudami Discord platformoje, kurdami skaitmenius plaktus, mokiniai lavino IT kompetencijas, mokslinių tyrimų ir komandinio darbo įgūdžius, plėtė supratimą apie kitų tautų kultūrą, tobulino anglų kalbą.
    Dalinamės sukurtais plakatais.


     Tarp visų Europos sąjungos valstybėse esančių ir vykdančių tarptautinio EPAS (European Parliament Ambassador School) projekto programą mokyklų jau ketvirti metai yra ir mūsų Konservatorija. Gavusi pasiūlymą iš kroatės mokytojos į „EPAS teachers“ FB grupę (susijungus mokiniams iš septynių ES šalių mokyklų originaliai paminėti Europos dieną), juo pasidalinau su mokytoja Rasa Oberhaus. Jos žaibiška ir pozityvi reakcija ir nulėmė sėkmę. Nuo vakar mes tapome oficialiais šio projekto partneriais.
    Vakar ZOOM programoje susijungė visų projekte dalyvaujančių mokyklų komandos iš Kroatijos, Vengrijos, Austrijos, Latvijos, Portugalijos, Lietuvos. Vienintelių švedų nebuvo, jiems – atostogos  Bet mums – irgi atostogos . Piko metu ekrane pamačiau maksimalų dalyvių skaičių – 100. Projekto koordinatorė ir sumanytoja mokytoja Marina iš Kroatijos puikiai moderavo susitikimą. Projekto tikslas – paminėti Europos dieną, uždaviniai – Discord programoje, bendraujant visų šalių mokiniams, kurie pagal temas (pvz.: nacionaliniai simboliai, tradicijos, maistas ir gėrimai ir pan.) jau suskirstyti į devynias grupes, paruošti bendrus skaitmeninius plakatus. Galutinis produktas – filmas, kuris bus patalpintas į e-Twinning platformą. Startas – balandžio 12 d.
    Projektą administruoja mokytoja Rasa Oberhaus, jai padeda mokytoja Lilija Grigaitytė. Projekte dalyvauja aštuoniolika I-IV klasių mokinių. Džiaugiuosi mokinių drąsa užduoti tiesioginius klausimus. Puiki tartis  Mus išgirdo Europa!
    Vakar pirmąjį susitikimą baigėm jau po 20.00 val., bet mūsų mokiniai dar ilgai „mezgė“ virtualius pokalbius Discord‘e. Naktį į Messenger grupę „įkrito“ abiejų mokytojų palinkėjimas – taip ir tęskite, nebūkite drovūs, susiraskite draugų, tada darbas bus lengvas! Ir ačiū, kad esame puiki komanda!
    #MEPALietuva
    #EPAambassadorSchool


        Susitikimas su EP nariu Liudu Mažyliu

     Susitikimas su EP nariu Liudu Mažyliu

    MEPAL

    Gruodžio 2 dieną įvyko dar pavasarį pradėtas organizuoti susitikimas su Europos Parlamento nariu, Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorium, politikos ir visuomenės veikėju Liudu Mažyliu. Ilgiau nei valandą trukusioje edukacijoje svečias plačiai aptarė EP veiklų perspektyvas, taip pat papasakojo apie savo narystę šiame parlamente.

    Profesorius prisipažino turintis absoliučią klausą, mokęsis muzikos, bet pasirinkęs chemijos mokslų studijas. Chemijos sryityje nebedirba (bet yra Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariu EP), yra politologas ir rašytojas.

    Mokinius domino Lietuvos nepriklausomybės akto – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašyto dokumento – suradimo istorija. Profesorius ją aptarė trumpai. Jis sulaukė muzikantų klausimo – kokia muzika mėgstamiausia. Atsakė, jog ypač žavisi džiazu, bet klausosi įvairios muzikos.

    Elzė ir Benita savo užduotais klausimais praturtino šį susitikimą.

    Edukacijoje dalyvavo III—IV klasių mokiniai.

    Projektų administratorė Regina Baronienė


    Mokytoja Rasa Oberhaus pasakoja apie skambią Europos kalbų dieną Konservatorijoje:
    Jau nuo pirmadienio (rugsėjo 21 dienos) prasidėjusi Europos kalbų dienos savaitė Šimkinėje įnešė daug malonaus šurmulio bei sumaišties: tikrinant savo Europos kalbų žinias, analizuojant stendų dekoracijas, įvairių Europos šalių vėliavėles, kabančias garbingiausioje vietoje – foje prie Stasio Šimkaus biusto, pasisveikinimo įvairiomis kalbomis užrašus ant laiptų užlipant, atsisveikinimo – nulipant, bei krykštavimus, radus pažįstamus žodžius ar frazes (O! Beje! Išmokau per atostogas! Labai padėjo susidraugaut su vietiniais!), bei skaičiuojant, kiek kas kalbų moka ir kokių, ar tai yra Europoje… O kaip išdidžiai prabildavo tai prancūziškai, tai ispaniškai ar itališkai, nesvarbu, ar tai buvo mokinys, mokytojas ar mokyklos darbuotojas, pridėdamas dar po keletą kitų neįprastai skambančių Europos kalbų nuotrupų bei klausdamas, kokia tai Europos kalba.
    O kaip buvo smagu sulaukti pertraukų – populiarios dainos įvairiomis kalbomis kvietė atsipūst nuo sunkios mokymosi naštos ? . Pasigirdusi kitos kalbos melodija pradėdavo kitą pamoką. Tik spėk spėliot! (Taip! Tai buvo slovakiškai! O dabar...prancūziškai ?)
    Penktadienio rytą (rugsėjo 25 dieną) mūsų Elzė, Neressa, Igoris ir Austėja visus, atėjusius į Konservatoriją, kalbino ir įkvėpė išreikšt savo jausmus bei nuotaikas per Europos kalbų dienos prizmę, kviesdami paminėti šią dieną prie nebylaus maestro Stasio Šimkaus biusto. Jis buvo trumpo, bet skambaus paminėjimo dalimi – jo metu Kamilės, Godos, Tomos bei Elzės auksiniai balsai įprasmino Europos kalbų dieną vokiečių, italų, lietuvių bei rusų kalbomis per pagrindinę mūsų Europos kalbą – MUZIKĄ! Labai ačiū mokytojai Rūtai Agafonovienei ir koncertmeisterėms Ievai Šličiuvienei, Virginijai Ruzgienei ir mokinei Saulei Norvaišaitei.
    Europos kalbų dieną taip pat nusprendėme įprasminti fotografijų konkurse „Kalbų įvairovė Klaipėdoje bei Konservatorijoje“.


         Jau trys metai Konservatorija vykdo projektą Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės. Rugpjūčio 26 dieną iš Vilniaus projekto reprezentacinę lentelę parvežė mokytoja Gražina Olcvikienė. Dėkoju visiems mokytojams 2019-2020 metias padėjusiems įgyvendinti šį projektą: Gitanai Motiejaitei, Jūratei Šilinienei, Gražinai Olcvikienei, Audriui Stonkui, Haroldui Šlikui. Projektą planuojame vykdyti ir 2020-2021 mokslo metais.
    Projekto administratorė Regina Baronienė

    Gegužės 8 dieną, Europos dienos išvakarėse, dvidešimt konservatorijos II klasių mokinių laikė Europos egaminą. Egzaminą organizavo Europos parlamento atstovybė Lietuvoje. Mokykloje jį vykdė projektų administratorė Regina Baronienė ir Vyresnysis projekto “Mokyklos – Euopos parlamento ambasadorės” ambasadorius, istorijos mokytojas Audrius Stonkus. Geriausiai pasisekė šiems mokiniams:

    Lianai Maliauskaitei, Andrėjai Juškevičiūtei, Kamilei Globytei, Jonui Parnarauskui, Polinai Timofejevai.

    Liana Maliauskaitė pakviesta į Europos egzamino, kuris vyks gegužės 19 dieną, finalą. Linkime jai sėkmės!

    #MEPAL


    Rytoj minėsime Europos dieną. Sveikiname visą mokyklos bendruomenę!

    Prieš 70 metų, 1950 m. gegužės 9 d., pasaulyje vykstant Šaltajam karui, Robertas Schumanas paskelbė deklaraciją, kuri paskatino kurti Europos bendriją.

     Prancūzijos užsienio reikalų ministro užmojis buvo platus – jis norėjo įsteigti naują viršvalstybinę organizaciją ir sukurti bendrą Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir plieno rinką, atvirą kitoms Europos šalims. Taip vieną dieną atsirado Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB).

     Kviečiame visus pakeliauti po virtualią parodą:

    Schumano deklaracijos 70-osios metinės. 1950 m. gegužės 9 d.

    Kelionė į Europos parlamentą Strasbūre.

    Už kelionę dėkojame Europos parlamento biurui Lietuvoje.

     2019 m. lapkričio 3-9 d. kelionės fragmentai.

    Po 18 valandų kelionės per visą Lenkiją, kuri, pasak vieno keliaujančio gimnazisto iš Klaipėdos “Varpo“ gimnazijos, yra didelis kliuvinys, trukdantis pamatyti kažką įdomaus Europoje, nes ją visą reikia pervażiuoti, o ji - labai didelė, mes, pernakvoję Zgorzelec (Lenkija) viešbutyje, pagaliau, pasiekėme tvarkingus Vokietijos kelius. Mus, ramiai važiuojančius autostrada, pasirinko muitinės ekipažas, kuris, rodydamas švieslentėje użrašą ‘Follow me“, nuvedė paskui save į angarą, kuriame patikrino mūsų bagażą. Vokiečių pareigūnai, pradėję bendrauti santūriai, baigė linksmai, nes neleistinų daiktų nerado. Visi supratome seniai žinomą tiesą, kad “Der Ordnung in Deutschland ist vor űber alles“.

    Aplankėme Vokietijos miestą Rotenburgą prie Tauberio, esantį Bavarijos regione. Miestas mus sutiko skleisdamas Kalėdų nuotaiką: jaukias spalvas, malonius kvapus. Kiekvieno akis pakerėjo vokiškoji viduramžių architektūra ir rankų darbo kalėdinė atributika. Šiame mieste ištisus metus kvepia Kalėdomis.

    Šiąnakt jau nakvosime Strasbūre, Prancūzijoje. Vokiečiams visur būdinga tvarka, prancūzus vadina sraigėmis, jie niekur neskuba. Norėtųsi ir mums po ilgos kelionės atsikelti be streso ir žadintuvo, bei lėtai, lengvai įkvėpti prancūziškus kvapus. Laukite tęsinio...

    ___________________

    Išaušęs rytas Strasbūre dovanojo lėtesnį laiko planavimą. Prieš pusryčius aplankėme Műtzig (Strasbūro priemiestis, kuriame mūsų viešbutis) kapinaites ir bažnyčią. Prancūziški pusryčiai (lyginant su lenkiškais) daug kam atrodė kuklūs - tik kruasanai ir džemas. Tad keliautojai geru žodžiu minėjo kiaušinius (virtus, keptus, įdarytus, valgytus per pusryčius įvairiose šalyse skirtinguose viešbučiuose ?).

    Po pusryčių išvykome į Strasbūro miestą. Ekskursijoje pamatėme istorines vietas, grožėjomės architektūra (neapsakomas Notrdam Strasbuorg katedros grožis ♥).

    Rytinį Strasbūrą stebėjome plaukdami miesto kanalais Illo upe, kuriuose net šliuzai įrengti. Didžiausią įspūdį šimkiukams paliko afroamerikietis, trimitu gatvėje atlikęs Franko Sinatros kūrinį “Fly me too the Moon“, ir nuoširdžiai prie rožinės Katedros violončele griežęs muzikantas (jie būtinai prašė jų gerąjį įspūdį aprašyti ir publikuoti ).

    Po pietų nuvykome į margaspalvį miestelį Kolmarą (Elzaso provincija).

    Pavargę vykome į viešbutį. Rytojuje - rimta ir įtempta dienotvarkė Europos parlamente.

    ____________________________________________________

    Lietuvai Europarlamente Euroschool dienoje atstovavo trys mokyklos: Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bei Stasio Šimkaus konservatorija. Iš viso vienos dienos sesijoje dalyvavo jaunieji europarlamentarai iš 22 ES šalių. Nuo 9 iki 18 val. vyko sklandus darbas: į mokinių klausimus atsakinėjo EP pirmininko pavaduotojas Dimitrios Papadimoulis, kiekviena grupė pristatė save ir savo šalį (šią užduotį vykdė „Varpo“ gimnazistai), mokiniai grupėse diskutavo, balsavo, pritardami savo iškeltoms idėjoms (balsavimo kortelės - tikros), buvo žaidžiami komandiniai žaidimai. Džiuginantis buvo mūsų gimnazistų vertinimas, kad kai kurie iš jų, kalbėdami angliškai, jautėsi laisvesni čia, tarp bendraamžių iš įvairių šalių, nei mokykloje tarp draugų. Tarkim, kad pozityvioji patirtis užauginta ?. Renginio pabaigoje, skambant Europos Sąjungos himnui, jaunieji parlamentarai išnešė visų ES valstybių vėliavas.

    Džiaugiuosi mūsų mokinių atsakomybe ir punktualumu. Šiandien jie paprašė labiau jais pasitikėti. Pasitikiu ♥

    ___________________________________________________

    Praha. Auksinė, barokinė. Praha - šimto bokštų miestas. Praha - kerinti. Per kelias valandas aplankėme pačius įspūdingiausius miesto objektus, nors liūdino, kad skirtas laikas - toks trumpas. Miesto didybei pažinti reikia ilgesnio laiko intervalo, bet mūsų galimybės - ribotos. Prahos grožis ir spalvingumas yra tiesiog stebuklingas, todėl ją aplankę turistai dažnai po kurio laiko vėl sugrįžta ♥. Gal grįšime ir mes.

    Judame namų link.

    Projektų administratorė Regina Baronienė

     

              


    INFORMACIJOS CENTRAS

     Mokymosi kampelis

    „Europos egzamino“ temos ir informacijos šaltiniai

    https://www.facebook.com/Europos/videos/1576466365868426/

    ES ir aš


    Paaiškėjo projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ rezultatai


    2019 m. gegužės mėn.

    Europos dieną šventėme jau antrą kartą, bet Europos egzaminas mokiniams (jį laikė penkiolika I klasės ir septyni III klasės mokiniai) buvo naujiena. Egzamino rezultatai: I vieta - Goda Zakarauskaitė ir Edmundas Gylys, II – Fedor Ogarkov, III - Juozapas Šopaga, Vilius Boimistruk, Dominykas Savickas. Nugalėtojai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

    Visą dieną mokykloje netilo šurmulys. Tą dieną mokykloje vyko ir Klaipėdos tarptautinis violončelės festivalis ir konkursas. Tad mūsų jaunesniųjų ambasadorių kalbinti pašnekovai buvo iš viso pasaulio. Jie atsakinėjo į klausimus apie Europos sąjungą. Mokyklos fojė nuolat sukosi reklaminiai filmai apie saugią bendrystę ES ir gegužės 26 dienos būsimuosius rinkimus į Europos parlamentą.

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019 m. gruodžio  mėn.

    Mąstymo kovos

    2019 metų gruodžio 10 dieną Konservatorijoje vyko du metus trukęs paskutinis, ketvirtasis, dalinai Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Mąstymo kovos“ žaidimas. Kūrybines matematines užduotis jam kūrė 11 mokytojų iš „Ąžuolyno“, Eduardo Balsio menų gimnazijų ir Konservatorijos, bei šių mokyklų mokiniai. Konservatorijos mokiniai ir mokytojai: Elena Jasienė, Gitana Motiejaitė, Audrius Stonkus, Gražina Olcvikienė, Rima Ramonienė, Žydra Šmitienė, Liveta Jatulytė, Paulina Vasiljevaitė, Igor Larionov. Projektą administravo Regina Baronienė. Septynių komandų sudėtyje žaidė po keturis mokinius, vieną tėvą ir vieną mokytoją. Viena iš mūsų mokyklos komandų „Vaikai“ buvo labai arti pergalės, jai laimėti sutrukdė tik 2 taškai (47/45). Gaila. Prizai buvo puikūs – visi šeši E. Balsio menų gimnazijos komandos „Balsiukų galios“ nariai buvo apdovanoti puikiais termosais. Taip pat šio projekto konsultantas Andrius Chomičius įteikė UAB Eksperimentinės kūrybinio mąstymo laboratorijos prizą (jis yra šios įmonės vadovas, ir, kaip pats minėjo, jo verslo idėją inspiravo mūsų vykdomas projektas). Prizo vertė – 150 eurų.

    Viso projekto metu buvo diegiama refleksijos kultūra. Tad išaiškėjo, kad nusiminusių nebuvo, visi buvo įvertinti. Parengus visas ataskaitas, projektas bus baigtas 2020 metų vasario mėnesį. Teks žvalgytis naujų bendrajam ugdymui stiprinti skirtų veiklų. Nuoširdžiai dėkoju visiems.

    Regina Baronienė

     

    2019 m. birželio mėn.

    "Lietuvos ryto" televizijos reportažas apie antrus metus vykdomą ESFA dalinai finansuojamą projektą "Mąstymo kovos"

    2019 m. gegužės mėn.

    2019 m. gegužės 21 d. III-jame "Mąstymo kovų" žaidime rungėsi septynios komandos: trys - iš konservatorijos, trys - iš Eduardo Balsio menų, viena - iš "Ąžuolyno" gimnazijų. Laimėjo "Ąžuolyno" gimnazijos devintokai (prieš abiejų mokyklų dešimtokus). Renginys buvo dinamiškas, azartiškas. Nuotaika - puiki, santykiai - draugiški, motyvacija išspręsti matematinius uždavinius - didelė. Pirmą kartą žaidimuose moderatoriais tapo konservatorijos ir Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai. Keturis mėnesius mokiniai - moderatoriai kartu su mokytojais (Elena Jasiene, Gražina Olcvikiene, Gitana Motiejaite, Rima Ramoniene, Audrium Stonkum, Žydra Šmitiene ir keturiais pedagogais iš Eduardo Balsio menų gimnazijos) kūrė matematines užduotis žaidimams. III žaidime užduotis moderavo: Gytis Girdauskas, Paulina Vasiljevaitė, Andrej Vostriakov, Liveta Jatulytė. Užduotis sprendė: Žiedė Bružaitė, Martyna Kalendraitė, Karolina Jurkutė, Elzė Liškauskaitė, Polina Drozdova, Akvilė Srūgytė, Žygimantas Danauskis, Rugilė Norkutė, Klaudijus Šimkus, Tadas Kačerauskas, Martyna Lidžiūtė, Neringa Rusytė. Kiekvienoje komandoje buvo po vieną tėvelį ir vieną mokytoją. Tėveliai: Irena Girdauskienė, Iveta Gailienė, Andrej Drozdov. Mokytojai: Odeta Čiapienė, Auksė Dirgėlienė, Jolanta Vyšniauskienė. Tad sveikinimai ir padėka visiems tėveliams, mokytojams ir mokiniams. Ypatingas ačiū moderatoriams – konsultantams – Andriui Chomičiui ir Gerdai Surgautaitei bei “Ąžuolyno” gimnazijos mokytojai konsultantei Vilijai Šileikienei.

    Tarp visų Europos sąjungos valstybėse esančių ir vykdančių tarptautinio EPAS (European Parliament Ambassador School) projekto programą mokyklų jau ketvirti metai yra ir mūsų Konservatorija. Gavusi pasiūlymą iš kroatės mokytojos į „EPAS teachers“ FB grupę (susijungus mokiniams iš septynių ES šalių mokyklų originaliai paminėti Europos dieną), juo pasidalinau su mokytoja Rasa Oberhaus. Jos žaibiška ir pozityvi reakcija ir nulėmė sėkmę. Nuo vakar mes tapome oficialiais šio projekto partneriais.
    Vakar ZOOM programoje susijungė visų projekte dalyvaujančių mokyklų komandos iš Kroatijos, Vengrijos, Austrijos, Latvijos, Portugalijos, Lietuvos. Vienintelių švedų nebuvo, jiems – atostogos  Bet mums – irgi atostogos . Piko metu ekrane pamačiau maksimalų dalyvių skaičių – 100. Projekto koordinatorė ir sumanytoja mokytoja Marina iš Kroatijos puikiai moderavo susitikimą. Projekto tikslas – paminėti Europos dieną, uždaviniai – Discord programoje, bendraujant visų šalių mokiniams, kurie pagal temas (pvz.: nacionaliniai simboliai, tradicijos, maistas ir gėrimai ir pan.) jau suskirstyti į devynias grupes, paruošti bendrus skaitmeninius plakatus. Galutinis produktas – filmas, kuris bus patalpintas į e-Twinning platformą. Startas – balandžio 12 d.
    Projektą administruoja mokytoja Rasa Oberhaus, jai padeda mokytoja Lilija Grigaitytė. Projekte dalyvauja aštuoniolika I-IV klasių mokinių. Džiaugiuosi mokinių drąsa užduoti tiesioginius klausimus. Puiki tartis  Mus išgirdo Europa!
    Vakar pirmąjį susitikimą baigėm jau po 20.00 val., bet mūsų mokiniai dar ilgai „mezgė“ virtualius pokalbius Discord‘e. Naktį į Messenger grupę „įkrito“ abiejų mokytojų palinkėjimas – taip ir tęskite, nebūkite drovūs, susiraskite draugų, tada darbas bus lengvas! Ir ačiū, kad esame puiki komanda!
    #MEPALietuva
    #EPAambassadorSchool

    Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, PIKC Liepajas Muzikas, makslas un dizaina vidusskola ir Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, 3 muzikos mokyklos partnerės iš trijų šalių (Lietuvos, Latvijos, Turkijos) 2019 m. pradėjo dviejų metų trukmės Erasmus+ projektą „Developing professional knowledge, skills and competence for music students”. Šiame projekte muzikinės žinios apjungiamos su technologijomis, nes pagrindinė problema, kurią sprendžia šis projektas, yra ta, kad muzikos mokyklų mokiniai informacinių technologijų srityje turi nepakankamai žinių, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų profesinei veiklai, laisvalaikio organizavimui. Šio projekto dalyviai – 15-18 metų amžiaus mokiniai.

    Projekte numatyti trys susitikimai šalyse partnerėse. Pirmo susitikimo Latvijoje metu mokiniai informacinių technologijų pagalba mokysis pristatyti save, renginius, įsivertinti, tuo pačiu sužinos apie partnerių šalių muzikos kultūrą. Antrame susitikime, kuris numatytas Lietuvoje, mokiniai mokysis naudoti muzikos įrašų programas, tuo pačiu gilins žinias apie partnerių šalių bei muzikos kultūrą. Trečiame susitikime Turkijoje dalyviai mokysis saugiai naudoti socialinius tinklus.

    Projekte numatytos parengiamosios ir mokymosi veiklos. Parengiamosios veiklos – tai susitikimų medžiagos sklaida, pasiruošimas prieš susitikimus, susitikimų programų suderinimas bei vasaros stovyklos kiekvienoje šalyje (numatytos projekto pabaigoje). Mokymosi veiklose dalyvaus 63 mokiniai, jose taikomi inovatyvūs metodai, tokie kaip: CLIL (susitikimai, namų darbų užduotys, ruošiamos anglų kalba), simuliacija (simuliacijos metodas taikomas vedant integruotas pamokas), „mokymasis veikiant”, grupinis ir individualus darbas, diskusija, patyriminės užduotys.

    Projektui pasibaigus, dalyviai naudos informacines technologijas, reikalingas muzikinių sričių profesijų darbui (muzikos įrašų programos ir pan.), ieškant darbo (CV, motyvacinis laiškas), organizuojant vakarus, renginius (QR kodas, Youthpass), bendraus su kitų šalių mokiniais, bus labiau motyvuoti IT ir kitose pamokose. Mokyklos partnerės įves/papildys informacinių technologijų pamokas (arba kompiuterinės muzikos technologijų pamokas) garso inžinerijos dalyku, naujais metodais ir pan.

    Daugiau informacijos projekto puslapyje: https://depksc.weebly.com/

    /Files/PROGRAM_PDF.pdf