#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil

2022 m. spalio 20 dieną Paryžiaus (Noisy-le-Grand) Tarptautinėje Rytų Paryžiaus mokykloje įvyko muzikinio spektaklio “Bossa Novos atspindžiai” (“Reflections of Bossa Nova”) premjera.

Premjeroje dainavo, vaidino ir grojo 80 projekto dalyvių.

Skambėjo aštuonios Bossa Novos dainos.

Dainos atliktos anglų, portugalų, ispanų kalbomis.

Spektaklio trukmė – 40 minučių.

Spektaklis kartu su užsienio partneriais sukurtas kūrybinėse dirbtuvėse per 30 valandų.

Spektaklio žiūrovai – Tarptautinės Rytų Paryžiaus mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Premjerą stebėjo Brazijos ambasados atstovė.

Visi dalyviai gavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ sertifikatus.

Projekto administratorė Regina Baronienė

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil

Spalio 17 d.

Vyksta intensyvios repeticijos. Prancūzai turtina būsimą muzikinį spektaklį instrumentais, jau turime trimitą, saksofoną ir arfą! Labai džiaugiamės projekto partneriais.

Didžiausius atstumus nukeliaujame metro. Daugelis mūsų šios susisiekimo priemonės jau nebemėgsta. Bet labai pamėgome bagetes, jas patogu valgyti visur.

Turėjome dvi laisvas dienas. Tad aplankyta:

Nacionalinis Žoržo Pompidu meno ir kultūros centras, šiuolaikinio meno ekspozicijų kompleksas Beaubourg rajone IV Paryžiaus kvartale;

Eifelio bokštas;

Luvras arba Luvro muziejus – buvę Prancūzijos karalių rūmai Paryžiaus centre;

Per Lašezo kapinės (pranc. Le cimetière du Père-Lachaise) – kapinės Paryžiuje, vienos iš žymiausių kapinių visame pasaulyje;

Prancūzijos nacionalinis oro ir kosmoso muziejus.

Plaukiojome laivu Senos upe ir grožėjomės Paryžiumi.

Siunčiame jums nuoširdžius linkėjimus ir ilgimės 200 metrų kelio Šimkinė-bendrabutis.

Projekto administratorė Regina Baronienė

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

Antra šio projekto išvyka. Prancūzija, Paryžius, Tarptautinė Rytų Paryžiaus mokykla. Patneriai mus surado patys, nes norėjo dalyvauti šiame projekte (ES lėšas turime tik mes, prancūzai turi stiprią motyvaciją kartu dainuoti).  Šio projekto administratorė Rita Carvalho yra užsienio kalbų mokytoja, o jos mokiniai noriai dainuoja Bossa Nova dainas todėl, kad ji pati yra brazilė ir populiarina šį muzikos stilių Prancūzijoje. Taip, Ritą labai stebino faktas, kad Bossa Novos dainas mes į Paryžių atvežėme iš Lietuvos . Rita pakvietė dainuoti 75 savo mokyklos mokinius (brazilų, portugalų, ispanų grupės). Bossa Novos muzika skambės portugalų, ispanų ir anglų kalbomis. 

Šis projektas apjungia užsienio kalbų mokymąsi, muziką ir teatrą. Prieš vykdami į Paryžių jau išmokome tarti portugališkai „stebuklingas miestas“ – „Cidade Maravilhosa“ – apie stebuklingą miestą Rio de Ženeirą, kuriame ir gimė Bossa Nova. Visi Konservatorijos dalyviai turi vaidmenis spektaklyje, noriai prie vaidybinių situacijų jungiasi ir prancūzai.

Nepaisant to, kad iš  Ch. De Gaulle“io  oro uosto iki mokyklos važiavome tiek pat laiko, kiek iš Klaipėdos iki Paryžiaus (traukinių eismas buvo sustabdytas, nusprendėme, kad gal streikuoja), sakome - bref super!

Projekto administratratorė Regina Baronienė

Kursai „Drama ugdyme“ Pirėjuje (Graikija)

2021.09.27-10.01 vyko Erasmus+ projekto „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“ kursai Pirėjuje (Graikija): „Drama ugdyme“, kuriuose dalyvavome mes, konservatorijos projektų administratorė Regina Baronienė ir chemijos mokytoja Gražina Olcvikienė.

Atvykus į Pirėjų rugsėjo 26 dieną, buvome sužavėtos miesto grožiu, tai Graikijos uostas prie Egėjo jūros, dydžiu prilystantis Klaipėdos miestui. Tačiau grožėtis ilgai neteko, nuo pirmadienio ryto prasidėjo darbas. Atvykus į IDEC mokymo centrą, mus pasitiko kursų vadovė Lila Anthopoulou, ji pristatė kursų lektores: Peny Fylaktaki- rašytoja, vertėja, teatro dėstytoja, scenaristė ir Ersi Niaoti- aktorė, rašytoja, teatro dėstytoja, dramaturgė ir kitus dešimt dalyvių iš įvairių šalių: Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos.

Kursų vadovė trumpai papasakojo apie mokymo centrą IDEC: tai centras, turintis 30 metų projektų darbo patirties Europoje, priima 300 besimokančiųjų per metus, siūlo platų struktūrinių mokymų portfelį (kursai, apimantys pedagogines, skaitmenines ir vadybos temas) ir kt. Taip pat pristatė kursų temas:

 • Dramos elementai ir mokymo programa;

 • Dramos ugdymas ir socialiniai įgūdžiai;

 • Dramos technikos;

 • Drama prieš literatūrą;

 • Bandomoji repeticija, projektuojanti pedagoginę veiklą.

Po pristatymo ir susipažinimo, lektorės Peny Fylaktaki ir Ersi Niaoti iškart įgalino mus veikti. Penkias dienas tapome visi aktoriais: kūrėme, vaidinome ir nesvarbu, kad tai buvo matematikos, fizikos, chemijos ir kt. mokytojai, kad ne visi tobulai šnekėjome angliškai. Kūrėme visi kartu ir grupėse. Scena mus suvienijo. Per penkias dienas susipažinome su visomis kursų temomis per kūrybą. Lektorės užbūrė mus savo charizma, sugebėjo išlaisvinti iš susikaustymo ir pažadinti mumyse kūrybinį pradą.

Keletas akimirkų iš kursuose panaudotų dramos elementų:
Poezijos performansas (grupėse, porose – kuriama po vieną eilutę).

Padeklamusios savo ekspromtu sukurtą eilėraštį apie save naikinantį pasaulį, uždainavome „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (iš miuziklo „Devynbėdžiai“ Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai). Sujaudinti buvo kursų dalyviai. Mokymo salėje buvo galima pajusti „įskrendantį“ katarsį... Graži ta mūsų kalba. Tai galimybė įgalinti kurti kiekvieną mokinį.

Istorijos pritaikymas scenai.

Jane Austen, „Puikybė ir prietarai“ 

Stebėdama pono Bingley dėmesį savo seseriai, Elizabeth toli gražu neįtarė, kad ji pati jos draugo akyse tampa tam tikro susidomėjimo objektu. Ponas Darcy į ją pažvelgė be susižavėjimo, ir kai jie kitą kartą susitiko, jis pažvelgė į ją tik norėdamas kritikuoti. Tačiau vos tik jis sau ir savo draugams aiškiai pasakė, kad vargu ar jos veido bruožai gražūs, kai pats pradėjo pastebėti, kad ji atrodė protinga dėl gražių jos tamsių akių išraiškos. Nors jis kritiška akimi pastebėjo ne vieną tobulos jos simetrijos nesėkmę, buvo priverstas pripažinti, kad jos figūra yra grakšti ir patraukli; ir, nepaisant jo tvirtinimo, kad jos manieros nėra madingos, jis buvo pagautas jų lengvo žaismingumo. Jis panoro daugiau sužinoti apie ją ir, kaip žingsnis pokalbiui su su ja, pats dalyvavo jos pokalbyje su kitais.  Tai darydamas jis atkreipė jos dėmesį“. 

Įsigilinę į šią literatūrinę ištrauką, pasiskirstėme vaidmenimis: aktoriai, režisieriai. Kiekvienas režisierius galėjo išlaisvinti savo fantaziją.

Dailės ir teatro integracija. Puikus metodas, ugdantis:

 • Gebėjimus dailėje;

 • Kūrybinį mąstymą;

 • Padedantis geriau suvokti literatūrį tekstą;

 • Supažindinantis su režisieriaus darbu;

 • Gebėjimą aiškiai ir suprantamai pristatyti savo idėją.

Istorijos kūrimas. Improvizacijos užduotims- Ali Babos kauliukai.

Kauliukų galimybės:

 • Mokantis kalbų (pakartoji prieš tai sakytą draugo tekstą);

 • Piešimo pamokose (pieši atrastus simbolius, pvz. ko pasaulis nori, ko pasauliui reikia);

 • Dorinio dalyko pamokose;

 • Teatre:

 • Interviu metode,

 • Istorijų kūrime.

Kiekvienas kursuose dalyvavęs mokytojas jau kursuose mąstė, kaip integruoti dramos metodus į savo dėstomą dalyką. Dramos elementų pritaikymas padeda mokiniams lengviau suprasti mokslines koncepcijas ir geriau įsisavinti teoriją. Kursuose visi dalyviai pagilino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, anglų kalbos žinias, susipažino su dramos elementais ir jų taikymo galimybėmis savo dėstomame dalyke, taip pat pasidalins šia patirtimi su kolegomis.

Regina Baronienė ir Gražina Olcvikienė


2022 m. rugpjūčio mėnesį baigėme įgyvendinti Erasmus+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Įgyvendintas šio projekto išsikeltas pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.

Suplanuotuose mobilumuose dalyvavo administracijos darbuotojai ir įvairių dalykų mokytojai (kompiuterinių muzikos technologijų, chemijos, muzikos istorijos, anglų kalbos, etikos, teatro ir kt.), kurie  lankėsi kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (dalyvauta mokymuose: „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ (Italijoje), „Drama in education“ (Graikijoje), „Emotional Intelligence“ (Ispanijoje), „Education in Finland and/or Estonia – Original Best Practices Benchmarking“ (Suomijoje-Estijoje), „Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff“ (Ispanijoje, Tenerifėje) bei darbo stebėjimo vizituose Italijos, Latvijos ir Ispanijos mokyklose). Šalia teminių kursų žinių projekto dalyviai tobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas, gilino įvairias inovatyvias žinias, gerino anglų kalbą, tobulino vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, gerino šiuolaikinių IT išmanymą, gavo tarptautinius kvalifikacinius pažymėjimus arba mobilumo dokumentus. Grįžę po vizitų, visi dalyviai sistemino gautą medžiagą, ją viešino, organizavo įvairius sklaidos renginius. 

Įgyvendinant projekto veiklas patobulėjo mobilumo dalyvių darbo kokybė, mokykloje taikomos šiuolaikinės metodikos, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Pavyzdžiui, chemijos pamokose taikomi dramos elementai – kas padeda mokiniams lengviau įsisavinti dėstomą medžiagą, vysto jų kūrybinį mąstymą. Etikos pamokose didesnę pamokos laiko dalį dirba patys mokiniai, o mokytoja yra tik stebėtoja, patarėja, taikomas patyriminis mokymas. Teatro pamokose praplėstos interviu metodo užduotys, literatūrinių tekstų kūrimas ir adaptacija scenai, paįvairintos improvizacijos metodo užduotys. Anglų kalbos pamokose aktyviau taikomas įtraukusis mokymas. Fortepijono pamokose naudojamas koučingo metodas – klausimų pagalba mokiniai patys išsikelia ir siekia tikslų, tai skatina jaunimą mąstyti, giliau pažinti save. Ugdymo procese ir bendraujant su kolegomis daugiau dėmesio skiriama emociniam intelektui, higienai, taikomas emocinio dienoraščio metodas. Kompiuterinių muzikos technologijų ir kitose pamokose daugiau naudojama mobiliųjų aplikacijų bei „online“ mokymo platformų pamokų metu. Įgyta projekto dalyvių patirtis prisidėjo prie mokinių adaptacijos, mokyklos žinomumo gerinimo, namų darbų mažinimo, įvairesnių, įdomesnių ir integruotų pamokų organizavimo, o taip pat prie mokinių mokymosi motyvacijos ir rezultatų gerinimo.

Projekto dėka mokykla parengė ir įgyvendina akredituotą Erasmus+ projektą, pagal kurį tęsiami užmegzti tarptautiniai ryšiai, sudaromos sąlygos mokytojams ir mokiniams tobulėti Europos šalyse. Su užmegztais tarptautiniais ryšiais mokytojai planuoja eTwinning ir kitus projektus.

Po kursų ir darbo ptebėjimo vizitų vykdyta sklaida šalies ir užsienio pedagogams: surengti pristatymai mokyklos kolektyvui, suorganizuoti seminarai, kursai ir kvalifikacinės programos (taip pat konferencija), atviros pamokos, pristatymas tarptautinėje Projektų mugėje. Renginiuose pristatytos šiuolaikinės metodikos, užsienio mokyklų bei konservatorijos patirtys. 

Prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidėjo visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvavę mokytojai).

Esminis poveikis mokiniams paaiškės taikant parsivežtą patirtį (dauguma projekto dalyvių vyko į vizitus pavasarį, todėl patirtį taiko nuo šių metų rugsėjo). Tačiau džiaugiamės, kad  projekto poveikio tyrimo dalyviai žino apie projektą (100 proc.) ir dalyvavo bent vienoje iš organizuotų veiklų mokiniams (atvirose pamokose taikant IT, dramą, emocinio lavinimo užduotis, koučingą, pristatant kitų šalių mokyklas), suprato, kad mokytojai taiko naujus mokymo metodus, veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, kurios labiau motyvuoja, dėl kurių gerėja bendrojo ugdymo dalykų pasiekimai, taip pat mokiniai mokykloje gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas, pagerėjo pamokų lankomumas, mokiniai pastebi didesnį konservatorijos žinomumą. Net 77,7 proc. mokinių įvertina projektą kaip padariusį poveikį (skyrė 3-5 balus vertinimo anketoje iš maksimaliai galimų 5). Džiugu, kad vaikai, sekdami mokytojų pėdomis, patys noriai įsijungia į projektus ir labai laukia naujų tarptautinių projektų pasiūlymų. 

Apklausę tėvus taip pat sužinojome, kad vaikai informuoja juos apie mokykloje vykstančias veiklas, nes dalyvavę apklausoje žinojo apie šį projektą arba žinojo apie veiklas, kuriose dalyvavo jų vaikas, arba skaitė apie projektą mokyklos interneto puslapyje. Didžiausias pokytis tėvų nuomone – mokytojai veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, dėl kurių vaikas labiau motyvuotas. Taip pat tėvai pastebi, kad vaikas gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas. Dalis tėvų žino, kad mokykloje taikomi nauji mokymo metodai. Teigiamą projekto poveikio vertinimą pagrindžia tuo, kad mokytojai užmezgė naujus kontaktus, taiko naujus mokymo metodus, konservatorija yra labiau žinoma, populiaresnė, kviečia lektorius.  Nors šiame projekte nepavyko aktyviai įtraukti tėvų į planuotas veiklas, tėvai pageidauja tarptautinių projektų, nes jos suteikia galimybes vaikams dalyvauti tarptautinėse veiklose, bendradarbiauti su Europos mokyklomis bei plečia akiratį. 

Mokyklos personalas taip pat projekto poveikį vertino teigiamai (skyrė 4 ir 5 balus iš maksimaliai galimų 5) bei pastebėjo pokyčius: mobilumo dalyviai aktyviau organizuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, kviečia tarptautinius lektorius, organizuoja netradicinius renginius, užmezgė naujų kontaktų, taiko inovatyvius europietiškus mokymo metodus, jų mokiniai labiau motyvuoti, mokosi pagal naujausius mokymo metodus, konservatorija tapo žinomesnė, populiaresnė, konservatoriją renkasi daugiau mokinių, jų tėvai labiau pasitiki mūsų pedagogais, turime labiau kvalifikuotus muzikos sričių pedagogus, konservatorija įgyvendino tarptautinį projektą. Džiugu, kad mokyklos personalas aktyviai prisidėjo prie projekto: padėjo rengti dokumentaciją, apklausas, kvietė mokinius į renginius, dalyvavo organizuojamuose renginiuose, padėjo viešinti veiklas socialiniuose tinkluose. Pažymėtina, kad net 100 proc. dalyvavusių apklausoje personalo dalyvių patobulino komandinio darbo kompetencijas. Taip pat patobulino projekto planavimo, bendradarbiavimo, vadybines, organizacines, mokymo ir mokymosi proceso organizavimo kompetencijas, patobulino tarptautinio projekto įgyvendinimo patirtį, pagerino ataskaitų rengimo įgūdžius.

Svarbu akcentuoti, kad šio projekto dėka kolektyvas įgijo didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaigoje dirba aukštesnės kvalifikacijos pedagogai, taikantys inovatyvius europietiškus mokymo metodus, pirmiausia – bendrojo ugdymo pamokose.

Dėkojame Švietimo mainų paramos fondui už konsultacijas, sklandų bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant problemas. Ir, žinoma, esame dėkingi Erasmus+ programai už suteiktas tarptautines galimybes.