2020 metų biudžetinės ataskaitos:

III ketv.

 1 dokumentas 2020 m. III ketv (4.01MB)

 2 dokumentas 2020 m. III ketv (584 KB)

 5 dokumentas 2020 m. III ketv (659 KB)

 

2020 metų biudžetinės ataskaitos:

II ketv.

 1 dokumentas 2020 m. II ketv (330KB)

 2 dokumentas 2020 m. II ketv (549 KB)

 5 dokumentas 2020 m. II ketv (638 KB)

I ketv.

 1 dokumentas 2020 m. I ketv (300 KB)

 2 dokumentas 2020 m. I ketv (5.44 KB)

 5 dokumentas 2020 m. I ketv (657 KB)

2019 metų biudžetinės ataskaitos:

 2019 m. IV ketv. biudž. ataskaita  (7,00 KB)

 Ketvirtinis finansinių ataskaitų rinkinys (2.99 KB)

 2019 m. III ketv. biudž. ataskaita (5.13 KB)

 2019 m. II ketv. biudž. ataskaita (5.49 MB)

 2019 m. I ketv. biudž. ataskaita (5 MB)


2018 metų biudžetinės ataskaitos:

 2018 m. IV ketv. biudž. ataskaita.zip

 2018 m. III ketv. biudž. ataskaita.zip

 2018 m. II ketv. biudž. ataskaita.zip

 2018 m. I ketv. biudž. ataskaita.zip


2017 metų biudžetinės ataskaitos:

 2017 m. IV ketv. biudž. ataskaita.zip

 2017 m. III ketv. biudž. ataskaita.zip

 2017 m. II ketv. biudž. ataskaita.zip

 2017 m. I ketv. biudž. ataskaita.zip


2016 metų biudžetinės ataskaitos:

 2016 m. IV ketv. biudž. ataskaita.zip

 2016 m. III ketv. biudž. ataskaita.zip

 2016 m. II ketv. biudž. ataskaita.zip

 2016 m. I ketv. biudž. ataskaita.zip


2015 metų biudžetinės ataskaitos:

 2015 m. I ketv. biudž. ataskaita.zip

 2015 m. II ketv. biudž. ataskaita.zip

 2015 m. III ketv. biudž. ataskaita.zip

 2015 m. IV ketv. biudž. ataskaita.zip


2014 metų IV-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos:

 2872_Forma 1N_2014_IV ketv._1100222.xls

 2872_Forma 3N_2014_IV ketv..xls

 2872_Forma 4N_2014_IV ketv..xls

 2872_Forma 5N_2014_IV ketv..xls

 2872_Forma B7_2012_2014_IV ketv..xls

 2872_Forma B11_VBL_KD_2014_IV ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma B11_VBL_KITI_2014_IV ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma B11_VBL_PD_2014_IV ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma B15_2012_2014_IV ketv..xls

2014 metų III-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos:

 2872_Forma 4N_2014_III ketv..xls

 2872_Forma 3N_2014_III ketv..xls

 2872_Forma 1N_2014_III ketv._1100222.xls

2014 metų II-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos:

 2872_Forma 1N_2014_II ketv._1100222.xls

 2872_Forma 3N_2014_II ketv..xls

 2872_Forma 4N_2014_II ketv..xls

2014 metų I-ojo ketvirčio biudžetinės ataskaitos:

 2872_Forma_1N_2014_I ketv._1100222.xls

 2872_Forma_3N_2014_I_ketv..xls

 2872_Forma_4N_2014_I_ketv..xls

2020 metų finansinės ataskaitos:

 2020-09-30 Klaipedos Stasio Simkaus konservatorija (2,84 MB)

 2020-06-30 Klaipedos Stasio Simkaus konservatorija (2.75MB)

 2020.03.31 KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (28 MB)


2019 metų finansinės ataskaitos:

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų financinių ataskaitų rinkinys (14 MB)

 2019 m. III ketv.fin.ataskaitos (2.95 KB)

 2019 m. II ketv.fin.ataskaitos (3.00 KB)

 2019 m. I ketv.fin.ataskaitos (2.64 KB)


2018 metų IV-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2018 m. IV ketv.fin.ataskaitos (13 KB)

2018 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2018 m. III ketv.fin.ataskaitos.zip

2018 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2018 m. II ketv.fin.ataskaitos.zip

2018 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2018 m. I ketv.fin.ataskaitos.zip


2017 metų IV-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2017 m. IV ketv.fin.ataskaitos.zip

2017 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2017 m. III ketv.fin.ataskaitos.zip

2017 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2017 m. II ketv.fin.ataskaitos.zip

2017 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2017 m. I ketv.fin.ataskaitos.zip


2016 metų IV-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2016 m. IV ketv.fin.ataskaitos.zip

2016 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2016 m. III ketv.fin.ataskaitos.zip

2016 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2016 m. II ketv.fin.ataskaitos.zip

2016 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2016 m. I ketv.fin.ataskaitos.zip


2015 metų IV-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2015 m. IV ketv.fin.ataskaitos.zip

2015 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2015 m. III ketv.fin.ataskaitos.zip

2015 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2015 m. II ketv.fin.ataskaitos.zip


2014 metų IV-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2014 m IV ketv.fin.ataskaitos.zip

2014 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2872_Forma FBA_2014_III ketv..xls

 2872_Forma B15_2012_2014_III ketv..xls

 2872_Forma 4N_2014_III ketv..xls

 2872_Forma 3N_2014_III ketv..xls

 2872_Forma 1N_2014_III ketv._1100222.xls

 2872_VSAFAS 20P4_2014_III ketv..xls

 2872_Forma VRA_2014_III ketv..xls

2014 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2872_Forma VRA_2014_II ketv..xls

 2872_VSAFAS 20P4_2014_II ketv..xls

 2872_Forma 1N_2014_II ketv._1100222.xls

 2872_Forma 3N_2014_II ketv..xls

 2872_Forma 4N_2014_II ketv..xls

 2872_Forma B11_VBL_KD_2014_II ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma B11_VBL_KITI_2014_II ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma B11_VBL_PD_2014_II ketv._09020201_1100222.xls

 2872_Forma FBA_2014_II ketv..xls

2014 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 2872_Forma FBA_2014 Iketv..xls

 2872_Forma VRA_2014 I_ketv..xls

 2872_VSAFAS_20P4 2014_I_ketv..xls

2020 metų planavimo dokumentai:

 KSSK 2020 m. veiklos planas (3.70 MB)

 Styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (15,0 KB)

 Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS (18,2 KB)

 Džiazo ir pop muzikos skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA (12,8 KB)

 Muzikos teorijos metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (8,43 KB)

 Liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (12,8 KB)

 Spec. fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (14,2 KB)

 Dainavimo ir chorinio dirigavimo metodinės grupės VEIKLOS PLANAS 2020 m. (11,8)

 Bendro fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (13,1 KB)

 Metodinės tarybos veiklos planas 2020 m. (14,4 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita (5,32 MB)

2018 metų planavimo dokumentai:

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita (8.78 MB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos tarybos veiklos planas (205 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos metodinės tarybos veiklos planas (205 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos socialinės pedagogės veiklos planas (287 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos metodinių grupių veiklos planai.zip

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos klasių vadovų veiklos planas (275 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrabučio veiklos planas (245 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrabučio veiklos ataskaita (238 KB)

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių tarybos veiklos planas (267 KB)