2023 m. Veiklos planas (315 KB)

 Bendro fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (142 KB)

 VYKDOMU PROJEKTU VEIKLOS PLANAS 2022 M (132 KB)

 Tautinių instrumentų ir akordeono metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (235 KB)

 Styginių instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (426 KB)

 Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (305 KB)

 Fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (238 KB)

 Chorinio dirigavimo metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (352 KB)

 Dainavimo metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (414 KB)

 Džiazo ir populiarios muzikos metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (246 KB)

 Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos planas 2022 m. (122 KB)

 Bendrojo ugdymo metodinės grupės 2022 veiklos planas (62 KB)


Vadovo 2022 m. veiklos ataskaita (289 KB)

 Vadovo 2021 m. veiklos ataskaita (260 KB)


2021 metų planavimo dokumentai:

   Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2021–2024 metų strateginis planas (1290 KB) 

 KSSK Ugdymo planas 2021-2023 m. (9.63 mb) 

 KSSK Programiniai reikalavimai 2021m. (81 KB) 

  Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos 2022 m. veiklos planas (283 KB)

  Metodinės tarybos veikos planas 2021 m. (83 KB)

  Klasių vadovų veiklos programa 2021 m. (77 KB)


  Bendrojo ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (108 KB)

  Choro dirigavimo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (21 KB)

  Dainavimo metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (82 KB)

  Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (70 KB)

  Fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (74 KB)

  Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (70 KB)

  Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (85 KB)

  Styginių instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (98 KB)

  Tautinių instrumentų ir akordeono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (90 KB)

  Bendro fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (68 KB)


Bendrojo ugdymo dalykų teminiai planai 2021-2023 (1.35 MB)

Muzikinio ugdymo dalykų teminiai planai 2021-2023 (616 KB)


   Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorės Renatos Krikščiūnaitės-Barcevičienės 2021 metų veiklos užduotys (87 KB)


 LIONS QUEST SEU programos veiklos planas 2021-22 m. (161 KB)

 SEU metų veiklos planas 2021-2022 I kl. (160 KB)


2020 metų planavimo dokumentai:

 KSSK 2020 m. veiklos planas (3.70 MB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos tobulinimo planas 2018-2020 metams (255 KB)

 Styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (15,0 KB)

 Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS (18,2 KB)

 Džiazo ir pop muzikos skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA (12,8 KB)

 Muzikos teorijos metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (8,43 KB)

 Liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (12,8 KB)

 Spec. fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (14,2 KB)

 Dainavimo ir chorinio dirigavimo metodinės grupės VEIKLOS PLANAS 2020 m. (11,8)

 Bendro fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (13,1 KB)

 Metodinės tarybos veiklos planas 2020 m. (14,4 KB)