2021 metų planavimo dokumentai:

   Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorės Renatos Krikščiūnaitės-Barcevičienės 2021 metų veiklos užduotys (87 KB)

   Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2021 metų veiklos planas  (118 KB)

   Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2021–2024 metų strateginis planas (1290 KB) 

  Dėl pritarimo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2021-2024 metų strateginiam planui (49 KB)  

  Metodinės tarybos veikos planas 2021 m. (83 KB)

  Bendro fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (68 KB)

  Bendrojo ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (108 KB)

  Choro dirigavimo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (21 KB)

  Dainavimo metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (82 KB)

  Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (70 KB)

  Spec. fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (74 KB)

  Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (70 KB)

  Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (85 KB)

  Styginių instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (98 KB)

  Tautinių instrumentų ir akordeono metodinės grupės veiklos planas 2021 m. (90 KB)

  Klasių vadovų veiklos programa 2021 m. (77 KB)


2020 metų planavimo dokumentai:

 KSSK 2020 m. veiklos planas (3.70 MB)

 Styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (15,0 KB)

 Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS (18,2 KB)

 Džiazo ir pop muzikos skyriaus metodinės grupės 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA (12,8 KB)

 Muzikos teorijos metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (8,43 KB)

 Liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (12,8 KB)

 Spec. fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (14,2 KB)

 Dainavimo ir chorinio dirigavimo metodinės grupės VEIKLOS PLANAS 2020 m. (11,8)

 Bendro fortepijono metodinės grupės 2020 m. VEIKLOS PLANAS (13,1 KB)

 Metodinės tarybos veiklos planas 2020 m. (14,4 KB)