Radijogamoje projektų administratorė Regina Baronienė pristato Konservatorijos projektinę veiklą


Mastymo kovos:            1-2_zaidimai_su_lydrasciu

                                              3-4_zaidimai

Mąstymo kovos

2019 metų gruodžio 10 dieną Konservatorijoje vyko du metus trukęs paskutinis, ketvirtasis, dalinai Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Mąstymo kovos“ žaidimas. Kūrybines matematines užduotis jam kūrė 11 mokytojų iš „Ąžuolyno“, Eduardo Balsio menų gimnazijų ir Konservatorijos, bei šių mokyklų mokiniai. Konservatorijos mokiniai ir mokytojai: Elena Jasienė, Gitana Motiejaitė, Audrius Stonkus, Gražina Olcvikienė, Rima Ramonienė, Žydra Šmitienė, Liveta Jatulytė, Paulina Vasiljevaitė, Igor Larionov. Projektą administravo Regina Baronienė. Septynių komandų sudėtyje žaidė po keturis mokinius, vieną tėvą ir vieną mokytoją. Viena iš mūsų mokyklos komandų „Vaikai“ buvo labai arti pergalės, jai laimėti sutrukdė tik 2 taškai (47/45). Gaila. Prizai buvo puikūs – visi šeši E. Balsio menų gimnazijos komandos „Balsiukų galios“ nariai buvo apdovanoti puikiais termosais. Taip pat šio projekto konsultantas Andrius Chomičius įteikė UAB Eksperimentinės kūrybinio mąstymo laboratorijos prizą (jis yra šios įmonės vadovas, ir, kaip pats minėjo, jo verslo idėją inspiravo mūsų vykdomas projektas). Prizo vertė – 150 eurų.

Viso projekto metu buvo diegiama refleksijos kultūra. Tad išaiškėjo, kad nusiminusių nebuvo, visi buvo įvertinti. Parengus visas ataskaitas, projektas bus baigtas 2020 metų vasario mėnesį. Teks žvalgytis naujų bendrajam ugdymui stiprinti skirtų veiklų. Nuoširdžiai dėkoju visiems.

Regina Baronienė

 

 II-asis vaikų ir jaunimo festivalis

"MUZIKA KVIEČIA KIEKVIENĄ..."

lydimas aplodismentų pasiekė finišą

2016 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo II vaikų ir jaunimo festivalis „Muzika kviečia kiekvieną“. Jo kultūrinė edukacijos programa, lyginant su pirmuoju festivaliu, tapo gausesnė ir įvairesnė. Šis festivalis buvo įtrauktas į Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės 2017 – "Kultūros uosto" renginių programą.

Projekto pavadinimas: „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas".

Projekto tikslas: Modernizuoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūrą, įsigyti trūkstamą įrangą, reikalingą kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti.

Projektu siekiama padidinti specializuoto ugdymo, skirto išskirtinių gabumų muzikai turintiems vaikams, kokybę, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto metu Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija bus aprūpinta muzikos instrumentais ir kitomis mokymui skirtomis priemonėmis, bus atnaujinta bibliotekos erdvė.

Šiemet pradedamas įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (rengs „apskrito stalo“ diskusijas, „blitz“ apklausas, atviras/meistriškumo pamokas/seminarus, kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams, tarptautinius projektus/renginius).

Projektas "Kursai muzikos mokytojams" - tai Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos inicijuotas Erasmus+ programos projektas. Šis projektas, pirmiausia suteikia galimybes įgyvendinti konservatorijos europinio mobilumo planus bei mokyklos strategiją, su kuriais glaudžiai susiję projekto tikslai. Pagrindinis projekto tikslas - suteikti mokytojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieniniame darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (surengs 7 atviras/meistriškumo pamokas, 7 seminarus, 7 kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams). Projekto dėka prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidės visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvausiantys mokytojai). Projektas orientuotas į tokių kompetencijų lavinimą kaip įvairių muzikos sričių žinių gilinimą, anglų kalbos gerinimą, vadybinių bei organizacinių gebėjimų tobulinimą, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžių tobulinimą, gautos medžiagos sisteminimą bei viešinimą, šiuolaikinių IT išmanymą ir kt. Projekto trukmė 2 metai, mobilumuose dalyvaus 7 įvairių sričių muzikos mokytojai (vokalo, jazz gitaros, fortepijono, chorinio dirigavimo, trimito, jazz vokalo, klasikinės gitaros), kurie lankysis kursuose, organizuojamose įvairiuose Europos šalyse (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Švedijoje, Prancuzijoje). Visi mobilumuose dalyvausiantys pedagogai – savo srities profesionalai, turintys ilgametę pedagoginę patirtį, išmanantys savo darbą, taikantys naujausius mokymo metodus, ieškantys naujų įrankių savo pamokoms, vedantys seminarus šalies pedagogams, pasiruošę bendrauti su kolegomis iš ES šalių institucijų, gebantys kalbėti angliškai. Planuojami projekto rezultatai - mokytojų darbo kokybės patobulėjimas, mokinių motyvacijos didėjimas, įdomus (inovatyvus) popamokinis darbas, tarptautinių ryšių užmezgimas (kontaktai su mokytojais iš šalių partnerių), naujų tarptautinių projektų organizavimas, muzikos srities žinių sklaida šalies pedagogams. Numatomas poveikis - daugiau nei 1000 projekto dalyvių.

Tarptautinis mainų projektas

“BUILDING A EUROPEAN ORCHESTRA"

pagal "ERASMUS + " programą

Šalys: Lietuva, Rumunija, Italija


Konservatorijos mokiniai ir mokytojai, dalyvaujantys projekte “Building a European Orchestra „ pagal ERASMUS+ programą: