Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, PIKC Liepajas Muzikas, makslas un dizaina vidusskola ir Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, 3 muzikos mokyklos partnerės iš trijų šalių (Lietuvos, Latvijos, Turkijos) 2019 m. pradėjo dviejų metų trukmės Erasmus+ projektą „Developing professional knowledge, skills and competence for music students”. Šiame projekte muzikinės žinios apjungiamos su technologijomis, nes pagrindinė problema, kurią sprendžia šis projektas, yra ta, kad muzikos mokyklų mokiniai informacinių technologijų srityje turi nepakankamai žinių, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų profesinei veiklai, laisvalaikio organizavimui. Šio projekto dalyviai – 15-18 metų amžiaus mokiniai.

Projekte numatyti trys susitikimai šalyse partnerėse. Pirmo susitikimo Latvijoje metu mokiniai informacinių technologijų pagalba mokysis pristatyti save, renginius, įsivertinti, tuo pačiu sužinos apie partnerių šalių muzikos kultūrą. Antrame susitikime, kuris numatytas Lietuvoje, mokiniai mokysis naudoti muzikos įrašų programas, tuo pačiu gilins žinias apie partnerių šalių bei muzikos kultūrą. Trečiame susitikime Turkijoje dalyviai mokysis saugiai naudoti socialinius tinklus.

Projekte numatytos parengiamosios ir mokymosi veiklos. Parengiamosios veiklos – tai susitikimų medžiagos sklaida, pasiruošimas prieš susitikimus, susitikimų programų suderinimas bei vasaros stovyklos kiekvienoje šalyje (numatytos projekto pabaigoje). Mokymosi veiklose dalyvaus 63 mokiniai, jose taikomi inovatyvūs metodai, tokie kaip: CLIL (susitikimai, namų darbų užduotys, ruošiamos anglų kalba), simuliacija (simuliacijos metodas taikomas vedant integruotas pamokas), „mokymasis veikiant”, grupinis ir individualus darbas, diskusija, patyriminės užduotys.

Projektui pasibaigus, dalyviai naudos informacines technologijas, reikalingas muzikinių sričių profesijų darbui (muzikos įrašų programos ir pan.), ieškant darbo (CV, motyvacinis laiškas), organizuojant vakarus, renginius (QR kodas, Youthpass), bendraus su kitų šalių mokiniais, bus labiau motyvuoti IT ir kitose pamokose. Mokyklos partnerės įves/papildys informacinių technologijų pamokas (arba kompiuterinės muzikos technologijų pamokas) garso inžinerijos dalyku, naujais metodais ir pan.

Daugiau informacijos projekto puslapyje: https://depksc.weebly.com/

Vaikų vasaros poilsio programos stovykla „Muzika visur“

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje rugpjūčio 19–27 dienomis šurmuliavo į vaikų vasaros poilsio programos stovyklą „Muzika visur“ sugužėjęs jaunimas: čia besimokantys gimnazistai, naujokai ir į konservatoriją dar nestoję, bet susidomėję paaugliai. Vaikams buvo organizuojamos įvairios pažintinės veiklos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, koncertai, išvykos. Ir ne tik tai. Kasdien vykdavo individualūs (atlikėjo raiška, bendras fortepijonas) bei grupiniai (orkestras, choras) užsiėmimai. Mokslai nelaukė!

Ir viskas nemokamai (stovyklą dalinai finansavo Klaipėdos m. savivaldybė): nakvynė, maitinimas, ekskursijos...

Antrokų Saulės Norvaišaitės, Tomos Pauraitės, Simo Martinkaus ir ketvirtokės Neringos Rusytės nuomone stovykla yra šauni: „Galime pakeliauti, linksmai pasibūti su „šimkiukais“, susipažinti su profesionaliais muzikais (A. Švilpa, S. Januška, V. Valiu), daug lengviau pradėti mokslo metus, po truputį „įsivažiuojant“, lengvesnė adaptacija naujokams“.

Violeta Bastakienė

Projekto pavadinimas: „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas".

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto tikslas: Modernizuoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūrą, įsigyti trūkstamą įrangą, reikalingą kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti.

Projektu siekiama padidinti specializuoto ugdymo, skirto išskirtinių gabumų muzikai turintiems vaikams, kokybę, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto metu Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija bus aprūpinta muzikos instrumentais ir kitomis mokymui skirtomis priemonėmis, bus atnaujinta bibliotekos erdvė.

Šiemet pradedamas įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (rengs „apskrito stalo“ diskusijas, „blitz“ apklausas, atviras/meistriškumo pamokas/seminarus, kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams, tarptautinius projektus/renginius).